Home

Barevné modely počítačové grafiky

PPT - Základy počítačové grafiky - ZPG PowerPoint

Barevný model je matematický model popisující barvy na základě podílu jednotlivých složek, kterými mohou být vybrané základní barvy nebo jiné parametry. Množina barev definovaná daným barevným modelem se nazývá barevný prostor.Nejznámější barevný model je RGB používaný například v digitální fotografii a CMYK používaný pro barevný tisk Barevné modely Kurz počítačové grafiky. Autor: Jiří Hnídek / jiri.hnidek@tul.cz. Světlo A řekl Bůh: Budiž světlo. A bylo světlo. Podstata světla. Korpuskulární charakter;. 2. díl - Úvod do počítačové grafiky - Základy optiky, arevné modely. ITnetwork.cz[online]. [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: Děkuji za pozornost! Title: Grafika Barevné modely Author: Martin Kolář Created Date: 4/26/2018 8:26:09 AM. Existují i další barevné modely, o kterých je dobré vědět, ovšem toto má být jen úvod do počítačové grafiky a proto si myslím, že do běžné praxe tyto informace bohatě stačí. Nicméně pojďme si ještě mimo soutěž říci o CIE Lab modelu, který je nezávislý na konkrétním zařízení Základy počítačové grafiky o úroveň v Barevné modely. Barva je základem definice každého obrazu. Jelikož existuje obrovské množství různých barev a jejich odstínů, není možné, aby si je počítač pamatoval zvlášť. Počítač si proto musí výslednou barvu namíchat z předem určených základní barev (stejně.

Barevný model - Wikipedi

Počítačová grafika - barevné modely

2.2 Stavební kameny po číta čové grafiky 23 2.3 Barevné modely 27 2.4 Úspornost výrazu a komprese dat 31 2.5 Nej čast ěji používané formáty soubor ů s obrázky 36 2.6 Písma jako nedílná sou část grafiky 41 Shrnutí pojm ů 2 44 Kontrolní otázky 2 44 3 RASTROVÁ A VEKTOROVÁ GRAFIKA 48 3.1 Rastrová grafika 4 Barevné modely 23. února 2007, 00.00 | Z předchozích článků vyplynulo, že oko vnímá barvy na základě sond do tří míst spektra. Z tohoto faktu vycházejí i barevné modely, které nejsou nic jiného než modelování lidského vnímání barev Úvod do Teorie počítačové grafiky - Základní barevné modely (RGB, CMYK, Lab) - Principy bitmapové a vektorové grafiky - Vektory (SVG) pro tisk i web. Základní formáty a způsoby práce s vektorovou grafikou - Nejvýznamnějsí aplikace (Illustarator, InDesign, CorelDraw) Základní pojmy bitmapové grafiky, pojem rozlisen

Barevné modely Barevné modely vidíme všude okolo nás.Vidíme je v televizi, na počítači, při úpravě fotek, ale také v knihách, časopisech apod. Jsou modely, které využíváme k vytvoření barev. Nejčastěji se používá model RGB a CMYK. RGB Nejčastěji používaným modelem, který můžeme vidět např. v televizi je RGB

Barevné modely RBG Je modelem určeným pro použití v počítači. Jeho princip je založen na práci katodové trubice monitoru nebo televizoru. Jeho parametry jsou tři základní barvy aditivního (součtového) míchaní barev: Red (červená), Green (zelená), Blue (modrá) Sady DUM ISŠTE Sokolov, EU peníze školám, Počítačová grafika, Úvod do problematiky počítačové grafiky. Barevné modely, barevná schémata. Ukládání grafických dat. Vektorová grafika - fonty, Vektorová grafika v textových editorech. Vektorová grafika - LibreOffice Draw - open source nástroj pro vytváření vektorové grafiky Titul Počítačová grafika a multimédia se věnuje počítačové grafice poměrně důkladně. Úvod knihy je zaměřen na teorii počítačové grafiky a rozebírá tedy barevné modely (RGB, CMYK apod.), barevnou hloubku, rastrovou a vektorovou grafiku a řadu dalších teoretických aspektů počítačové grafiky. schovat popi Tvorba počítačové grafiky klade poměrně vysoké nároky na hardware i software. Chceme-li se Pro tvorbu barev se používají tzv. barevné modely, které nám říkají, jak docílíme konkrétního barevného odstínu namícháním tzv. základních barev. V parxi se nejčastěji používají 2 modely: RG Kniha Počítačová grafika a multimédia se věnuje počítačové grafice poměrně důkladně. Úvod knihy je zaměřen na teorii počítačové grafiky, tj. rozebírá barevné modely (RGB, CMYK apod.), barevnou hloubku, rastrovou a vektorovou grafiku a řadu dalších teoretických aspektů počítačové grafiky

Lekce 3 - Úvod do počítačové grafiky - Termíny, rozlišení V minulém dílu úvodu do počítačové grafiky jsme probrali základy optiky a barevné modely. Čím více se přesouváme k praktičtějším metodám využití barev v počítačové grafice, tím více si uvědomíme, že jsou barvy mnohem složitější, než jsme si. Předmět počítačové grafiky, digitalizace obrazu (vzorkování, kvantování), teorie barev, CIE diagram, barevné modely, rozptylování barev. Uložení obrazu do vzorkovacích řádků, pásů, dlaždic. Komprese dat . Ztrátové a bezestrátové kompresní metody. Princip vektorových formátů, konverze dat z bitmapy do vektorového.

Anotace. Obsahem předmětu jsou základní a nejčastěji používané algoritmy počítačové grafiky. Předmět pokrývá metody používané pro tvorbu rastrových obrazů (2D) a zobrazování prostorových scén (3D): kresba grafických primitiv v rastru, vyplňování, ořezávání, barevné modely, rozptylování barev, obrazové formáty, úpravy obrazu, modelování a zobrazování. 1. Teoretický úvod do počítačové grafiky Velikost obrazu a rozlišení Vektorové formáty Teorie barevných modulů Principy vektorové grafiky. 2. Popis obrazovky programu a jeho ovládání Okna nástrojů Barevné palety Nastavení měřítka, lupa 3. Kreslení základních tvarů Malířské techniky Ruční režim, základní tvary. Internetový magazín o grafice, polygrafii a digitálních technologiích. Součástí serveru je diskuzní fórum, bazar, systém práce, galerie a další služby

Úvod do počítačové grafiky, displeje. Vyplňování souvislé oblasti, základní grafická primitiva a rastrové algoritmy, rasterizace čáry. Základní úpravy rastrového obrazu. Barva, barevné modely a barevné vidění. Úvod do texturování. Základní modely osvětlení, techniky pro mapování textur Algoritmy počítačové grafiky (A4M39APG) Předmět je náhradou za: Aplikace počítačové grafiky kresba grafických primitiv v rastru, vyplňování, ořezávání, barevné modely, rozptylování barev, obrazové formáty, úpravy obrazu, modelování a zobrazování prostorových objektů a scén, viditelnost, stínování, textury.

Aplikace počítačové grafiky (D36APG) Přednášející: Cvičící: Předmět zajišťuje: Barevné prostory a modely. 5. Rozptylování barev, práce s paletou. 6. Rastrové obrazové formáty, komprese rastrového obrazu. 7. Základní úpravy rastrového obrazu, mediánové operátory. 8. Reprezentace prostorových objekt Vektor/bitmapa, barevné modely Vektorová grafika. Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek. 1. Úvod do počítačové grafiky. 2. Obraz a jeho reprezentace. Rasterizace. Reprezentace rastrového obrazu. 3. Barvy v počítačové grafice. Standardy CIE. Barevné modely. 4. Geometrické a počítačové modelování. Křivky v počítačové grafice. Popis křivek, parametrická a geometrická spojitost. Fer • primárně používán v počítačové grafice • odvozené modely = sRGB, Další vybrané barevné modely •RGB a CMY(K) jsou orientovány na výstupní zařízení (monitory, •nevýhody vektorové grafiky (oproti rastrové): •složitější pořízení obrázku (ruční tvorba, vektorizace).

počítačové grafiky Kapitola poskytuje čtenáři základní přehled formátů používaných v počítačové grafice, základní údaje o možnostech přenositelnosti dokumentů mezi aplikacemi. různé barevné modely (RGB, CMYK), barevné palety, průhlednost. Podporuje více vrstev), nepodporuje více stra Základy počítačové grafiky (vymezení počítačové grafiky; barevné modely a hloubka; velikost a rozlišení; formáty souborů); Pořizování obrázků a fotografií (Internet, obrázky a autorská práva; digitální fotoaparát a fotografování; skener a skenování; fotobanky); Rastrová grafika (příklady programů; základní a pokročilé práce v rastrovém editoru ZONER.

PPT - Rastrová grafika PowerPoint Presentation - ID:6131721

Video:

Lekce 2 - Úvod do počítačové grafiky - Základy optiky

Titul Počítačová grafika a multimédia se věnuje počítačové grafice poměrně důkladně. Úvod knihy je zaměřen na teorii počítačové grafiky a rozebírá tedy barevné modely (RGB, CMYK apod.), barevnou hloubku, rastrovou a vektorovou grafiku a řadu dalších teoretických aspektů počítačové grafiky. Po obsáhlé teorii začínají dvě velké praktické oblasti knihy. Titul Počítačová grafika a multimédia se věnuje počítačové grafice poměrně důkladně. Úvod knihy je zaměřen na teorii počítačové grafiky a rozebírá tedy barevné modely (RGB, CMYK apod.), barevnou hloubku, rastrovou a vektorovou grafiku a řadu dalších teoretických aspektů počítačové grafiky

Od roku 1973 se konají pravidelné výroční konference SIGGRAPH, které se staly jakýmsi veletrhem novinek v oblasti počítačové grafiky, ať už jde o software či hardware[7]. Na konci 70. let se začaly rozšiřovat možnosti osobních počítačů a s nimi i způsoby praktického využití počítačové grafiky Barevné modely. Barvy zobrazované na obrazovce či při tisku určují barevné modely, které popisují barvy. Dnes už jsou standardem založeným na různých principech popisu. Nejčastější používané jsou: RGB (red-červená, green-zelená, blue-modrá) CMYK (cyan - azurová, magenta - purpurová, yellow - žlutá, black. Úvod: počítačová grafika (původ a historie počítačové grafiky, aplikace, hardware), rastrová a vektorová grafika, interakce člověk-počítač, grafické standardy; Světlo a barva: základní pojmy a definice (kolorimetrie, vnímání), konstrukce očí a vlastnosti zraku, teorie barevného vidění, barevné modely (CIE XYZ, CIE Lab, RGB, CMY a CMYK, HLS a HSV), reprodukce barev. Charakterizovat základní pojmy a principy počítačové grafiky (rastrová x vektorová grafika, 3D grafika, barevné modely RGB a CMYK, rozlišení (DPI), barevná hloubka), specifikovat grafické formáty a jejich vlastnosti (rastrové - BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG - vlastnostmi se rozumí využitelná barevná hloubka a způsob komprese.

48.1 Základy počítačové grafiky (studijní text ..

 1. ář z informatiky Téma sady didaktických materiálů: Počítačová grafika Cílová skupina (ročník): Žáci ve věku 14-15 let (Začátečníci), žáci ve věku 17-19 let (Mírně pokročilí) Materiály pokrývají výuku počítačové grafiky.
 2. Aplikovaná počítačová grafika Způsoby uložení grafické informace Rastr (grid, bitmapa ) Vektor Rastrové formáty Barva v počítačové grafice Elektromagnetické vlnění Viditelné světlo Frekvence 3.8×1014 Hz až 7.5×1014 Hz Vlnová délka 800nm - 400nm = 8-4×10-7m Vnímání barvy - spektrální funkce Barevné modely Prostor všech spektrálních funkcí má.
 3. PB009 Základy počítačové grafiky Fakulta informatiky jaro 2020 Barva, barevné modely. Základní úpravy rastrového obrazu. Modely a modelování těles. Osvětlovací modely a vybarvování. Textury. Viditelnost v prostoru obrazu. Globální osvětlení, sledování paprsku, radiozita..
 4. Základní pojmy počítačové grafiky - rastrová, vektorová grafika Základní barevné systémy - systémy RGB, CMY(K); další systémy Metoda sledování paprsku - princip, vlastnosti Zobrazovací soustava - CRT monitor, LCD panel, grafický adaptér Skenování a tisk - princip fungování skenerů a tiskáren, jejich typy a vlastnost
 5. Počítačová grafika a CAD 1 Způsoby uložení grafické informace Rastr (grid, bitmapa ) Vektor Rastrové formáty Barva v počítačové grafice Elektromagnetické vlnění Viditelné světlo Frekvence 3.8×1014 Hz až 7.5×1014 Hz Vlnová délka 800nm - 400nm = 8-4×10-7m Vnímání barvy - spektrální funkce Barevné modely Prostor všech spektrálních funkcí má nekonečnou.
 6. Grafické karty - popis jejich dělení Herní grafické karty. Herní grafické karty využijete na hraní her ve Full HD až Ultra HD nebo na domácí zpracování 3D grafiky a videa. Jedná se o řady NVIDIA GeForce RTX, GTX a AMD Radeon RX.Pokud jste fanoušky PC tuningu, případně chcete vaši herní sestavu doslova rozzářit, v nabídce je nejedna grafika s RGB osvětlením
 7. Obraz a způsoby reprezentace obrazu ve 2D. Barvy a barevné modely. Grafické uživatelské rozhraní. Reprezentace rastrového obrazu, formáty pro ukládání rastrové grafiky. Reprezentace vektorového obrazu, formáty pro ukládání vektorové grafiky. Vznik obrazu v rastrové a vektorové podobě. Rasterizace a vektorizace

Každý bod v krychli je definován trojicí souřadnic (R,G,B) a úhlopříčka mezi body (0,0,0) a (255, 255, 255) znázorňuje šedou stupnici neboli body, ve kterých jsou si hodnoty R, G a B rovny. RGB model je ve velké míře využíván v oblasti počítačové grafiky Barevné modely..... 9 1.2. Rastrová a vektorová grafika.. 10 2. Historie počítačové grafiky je komplikovanější o to, že různá zobrazovací zařízení nemají jednotný standard. Kvůli tomu se zobrazují i jednotlivé základní barvy z trojice RGB (nebo CMY) jak V této kapitole se seznámíte se základy počítačové grafiky. Řekneme si, co je to pixel, jaký je rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou. Dozvíte se, co je to barevná hloubka a barevná paleta. Vysvětlíme si, jaké jsou základní barevné modely, používané v informatice a jaký je rozdíl mezi modelem RGB a CMY Obsahem předmětu jsou základní a nejčastěji používané algoritmy počítačové grafiky. Předmět pokrývá metody používané pro tvorbu rastrových obrazů (2D) a zobrazování prostorových scén (3D): kresba grafických primitiv v rastru, vyplňování, ořezávání, barevné modely, rozptylování barev, obrazové formáty, úpravy obrazu, modelování a zobrazování. Základní pojmy z počítačové grafiky I. • 1) Vektorový popis obrazu neboli vektorový obraz • 2) Příklady vstupního bitmapového (rastrového) zařízení • 3) Souřadnice jako jedna z variant grafického bodu • 4) Kolik bitůpaměti je třeba k zobrazení 2,4,16. bare

Lekce 1 - Úvod do počítačové grafiky - Rastr vs

 1. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy počítačové grafiky. Získat přehled v oblasti základních principů 2D a zejména 3D počítačové grafiky. Posluchači se během semestru seznámí se základním principem grafické karty a zobrazovacího řetězce. Barva, lidské oko, barevné modely, světlo (bodové.
 2. Ovládá vybrané pojmy z oblasti počítačové grafiky a ovládá základní postupy zpracování rastrového a vektorového obrazu. Obsah: Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky; Digitalizace obrazové předlohy (skenování) - základní postupy, parametry zařízení Barvy, barevné modely, správa barev (CMS
 3. Základní pojmy počítačové grafiky Barevné modely2 Barevný model obsahuje základní barvy. Jejich mísením pak dosahujeme výsledné barvy. Možných kombinací je mnoho, lidské oko z nich navíc vnímá pouze některé. Různé barevné modely se sice snaží napodobit barvy co nejvěrněji, v praxi se však používají modely, u.
 4. CorelDRAW - základy počítačové grafiky (CDR) Téma kurzu: Grafika - 2D, 2d, Corel, MS Windows - operační systémy, Základy práce na PC. Barvy a výplně - barevné modely, nástroje pro výplň, spojitá a přechodová výplň, vzor, textura, PostScrip
 5. Barvy, vnímání barev, barevné modely, principy generování 2D a 3D obrazu, základní algoritmy užívané při zpracování grafických dat. Principy a úkoly vizualizace, vizualizační techniky, základy HW pro grafiku a vizualizaci. Základy práce s programy pro tvorbu a zpracování 2D a 3D grafiky. Cíle
 6. počítačové grafiky a jejich řešením. Důraz je kladen na použití grafických primitiv ve 2D a 3D pro modelování a zobrazování scén, použití Barvy, třísložková reprezentace spektra, barevné modely. Odraz světla na površích, materiály, osvětlovací modely, BRDF, textury, mapování textur
 7. Katedra počítačové grafiky a interakce, ČVUT FEL místnost KN:E-413 (Karlovo náměstí, budova E) Barevné modely PGR 26 [cgcc] Hughes et al.: Computer Graphics - Principles and practice, 3rd edition, Addison-Wesley, 2014 [MGA] Předmět Multimediální a grafické aplikac
PPT - Úvod do počítačové grafiky PowerPoint Presentation

Základní pojmy počítačové grafiky - Grafik

Model vytvořen na základě počítačové simulace. 3D modely lze převést do 2D grafiky, tento proces se nazývá renderování (anglicky rendering). V podstatě jde o vykreslení dvourozměrného obrazu na základě modelu scény a dalších informací (polohy pozorovatele, textur, osvětlení a stínování). Výsledek renderován 2. Základy 2D počítačové grafiky Základy lidského vidění, barvy, jejich vnímání a reprezentace na počítači, barevné systémy RGB, CMY a HSV. HDR grafika. Průhlednost (alfa-kanál). Rastrová a vektorová grafika, příklady rastrových a vektorových formátů a jejich použití CorelDRAW - základy počítačové grafiky (CDR) - Následující kurzy: Ostrava # 14.12.2020 - 20744: Windows Server 2016 - moderní bezpečnostní technologie; Praha # 18.01.2021 - 10990: Analýza dat s SQL Server 2016 Reporting Services; Ostrava # 30.11.2020 - 20345-2: Návrh a nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016; Ostrava # 14.12.2020 - 10982: Windows 10 - podpora a řešení.

Úřední hodiny. Út 9:00-12:00 Čt 9:00-12:00 . Upozornění: V měsících červenec a srpen jsou úřední hodiny pouze ve středu do 14:00. email: studijni@fit.vut.cz Pro emailovou komunikaci se studijním oddělením používejte zásadně adresu studijni@fit.vut.cz Barvy a výplně - barevné modely, nástroje pro výplň, spojitá a přechodová výplň, vzor, textura, PostScript Základy práce s obrysovým perem, úvod do editace křivek - práce s nástroji (tvar, nůž, guma), úpravy uzlů, kombinace, sloučení, oříznutí, průnik, rozdělen Křivky v počítačové grafice Lab 2/konz.HW1; Barva, barevné modely Lab 3/konz.HW2; Základy práce s rastrovým obrazem Lab 3/konz.HW2; Plochy v počítačové grafice Lab 4/konz.HW3; Transformace a promítání Lab 4/konz.HW3; Modelování Lab 5/konz.HW4; Lokální osvětlení těles, textury Lab 5/konz.HW4; Viditelnost Lab - konzultace. 3D počítačová grafika nebo trojrozměrná počítačová grafika (na rozdíl od 2D počítačové grafiky) jsou grafiky, které používají trojrozměrné znázornění geometrických dat (často kartézských), které jsou uloženy v počítači pro účely provádění výpočtů a vykreslování 2D obrázky.Výsledné obrázky mohou být uloženy pro pozdější prohlížení. LED pásky skladem. Bezpečný výběr i nákup. Doručíme do 24 hodin. Poradíme s výběrem. Pravidelné akce a slevy na LED pásky. Široká nabídka značek Philips, OSRAM, OPTY a dalších

Počítačová grafika - vsb

 1. 5. Datové struktury, hierarchické modely a geometrické transformace 6. Světlo a barevné modely. Modely osvětlení a metody stínování. Textury a bitové mapy. 7. Základní algoritmy řešení viditelnosti, metoda sledování paprsku a radiační metoda. 8. Interpolace, křivky a plochy v počítačové grafice. 9
 2. Kód Předmět Rok Semestr Odkaz Poznámka; 36DP: Diplomová práce: 2005-2006: L: SDG: Algoritmy deskových her: 36SIM: Simulace: 2005-2006: L: SIM.zip: SHO: Hospoda.
 3. Základy počítačové grafiky. Stránky předmětu 36ZPG. Zkouškové otázky Následující otázky najdete vypracované - ZPG_otazky.tar (obrázky PNG, 3 041 280 Bytů). Textury. Co to je? Použití a zadávání v OpenGL. Barevné modely. Popsat RGB, RGBA, CMY, HSV, HLS. Vlastnosti, srovnání výhody nevýhody. Co je to alfa složka/kanál
 4. 1.3 Využití počítačové grafiky 20 Barevné modely, jejich typy a použití 23 2.1 Barevné modely 24 2.2 Míchání barev 24 2.3 RGB 25 2.4 CMYK 26 2.5 HSV 26 2.6 HLS 27 2.7 Lab (L*a*b) 28 Formáty grafických informací z pohledu kompresních algoritmů 31 3.1 Komprese rastrového obrazu 32 3.1.1 Run length encoding (RLE) 3

Vše o světle - 5. Barevné modely - Grafika.cz - vše o ..

 1. Úvod do typografie a počítačové grafiky
 2. 1 ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Dvourozměrná (2D) poítaččová grafika se dá rozdělit podle dvou aspektů. Prvním je reprezentace obrazu, buď pomocí rastru, nebo podle vektorového vyjádření. Druhým aspektem je pak barevný model, který je použit. 1.1 Barevné modely
 3. Reprodukce barevné grafiky, rozptylování a půltónování, kompozice poloprůhledných obrázků, warping, morphing, komprese rastrové 2D grafiky, skalární a vektorové kvantování, prediktivní komprese, transformační kompresní metody, hierarchické a progresivní metody, komprese videosignálu, časová predikce (kompenzace pohybu.
 4. Základní pojmy počítačové grafiky, tisk Základní formáty počítačové grafiky, tisk Barevné modely v počítačové grafice a formáty grafických souborů - tisk . Kontakt. Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace Komenského náměstí 49
 5. Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Analysis of the Computer Graphics Possibilities, Especially on Vector Graphics V této části jsou také popsány barevné modely a jejich způsoby míchání barev. Práce je zaměřena na grafiku vektorovou více. Abstract: The Bachelor´s thesis describes the.
 6. Základní metody a algoritmy počítačové grafiky v rovině a prostoru (transformace, projekce, viditelnost, barevné modely, zpracování obrazu, grafické formáty, OpenGL) Požadavky k přijímací zkoušce z matematiky. Základy výrokové a predikátorové logiky. Množiny. Binární relace a jejich vlastnosti. Elementární funkce a.
 7. Teorie počítačové grafiky - základní kurz - KURZYGRAFIKY
Míchání barev - Grafika
 • Zvětšená játra příznaky.
 • Freestockphoto.
 • Jak poznat přitažlivost.
 • Nastavení mikroventilace.
 • Párky v těstíčku.
 • Radar těšany.
 • Focení miminek praha 6.
 • Wallpaper 1920x1080 spring.
 • Apple keynote online.
 • Paliativní léčba v onkologii.
 • Solarium melanom.
 • Smeagol glum.
 • Nábytek do domečku pro panenky.
 • Barium.
 • Estelle maskame vím že tě chci.
 • Největší problémy afriky.
 • Borovice šiška.
 • Cheap ps vita.
 • Infocentrum vranovice.
 • Jak se počítá první trimestr.
 • Slovo mistr nápověda.
 • Dan bilzerian net worth.
 • Měsíček lékařský koupit.
 • Citron ovoce.
 • Skolici stredisko bis.
 • Malé croissanty.
 • Ruffian film online cz.
 • Věděli jste že.
 • Nissan navara sauto.
 • Mathworld.
 • Mars 3d.
 • Prevužňák.
 • Zhong prodej.
 • Hrnec 10 l tescoma.
 • Pisa kniha.
 • George harrison here comes the sun.
 • Singer overlock s14 78 bazar.
 • Ako vycistit mastnu stenu.
 • Saul rap.
 • Pes akita inu.
 • Avionaut recenze.