Home

Podpisový arch k petici

Vzor petice & Jak ji napsat Vzor-dopisu

Podpisový arch č. k petici STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch s Podpisový arch k petici . Text předmětné petice je umístěn na první straně či v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Věc (obsah petice): Nesouhlas s návrhem návrhem zřizovatele školy o sloučení se Střední odbornou školou Zdravá Lhota, ulice Květinová 2, 256 80 Zdravá Lhota Každý podpisový arch je překladatelem petice opatřen po sesbírání všech podpisových archů číslem podpisového archu. Tato čísla tvoří jednu číselnou řadu pro celou petici a předkladatel ji připojuje ke kandidátní listině seřazenou vzestupně počínaje číslem 1 Petice, podpisové archy, mapka k petici, hlukové mapy. 1. Petice za rozumný okruh včetně podpisového archu (0.22MB) 2. Petice za rozumný okruh (0.01MB) 3. Podpisový arch (0.08MB) 4. Mapka k petici (0.46MB) 5. Hluková mapa Praha (0.86MB) 6. Hluková mapa Černý most (0.86MB) 7. Hluková mapa Běchovice (0.66MB) 8

Petice vzory.c

Podpisový arch k petici Svazu českých a moravských bytových družstev a jeho členů dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním za posílení práv družstev a společenství vlastníků jednote Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice: Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany E Podpisový arch k Petici za změnu volebního zákona. Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice za změnu volebního zákona Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že tento podpisový arch se týká Petice ve věci zachování přímých autobusových spojů na trase Klatovy - Běšiny-. Podpisový arch k petici. Podpisový arch k petici. Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně vtěsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice: Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

Vzor petice, kterou navrhující občan připojuje ke

 1. PODPISOVÝ ARCH k petici FINÁLNÍ VERZE dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká PETICE ZA ZŘÍZENÍ PARLAMENTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE KULOVÝ BLESK A SPLNĚNÍ POŽADAVK
 2. PODPISOVÝ ARCH K PETICI Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice: Za bezpečnější vzdělávání a zohlednění dopadů omezení práce škol.
 3. Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že tento podpisový arch se týká Petice ve věci řešení veřejného pořádku a sociálních záležitostí
 4. Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká PETICE proti výstavbě 76 bytových jednotek v lokalitě U Křimi
 5. Podpisový arch k petici za vybudování pomníku obětem letecké nehody z roku 1975 v Praze - Suchdole My, níže podepsaní občané, se domníváme, že letecká nehoda jugoslávského letadla, ke které došlo 30. října 1975 v Praze - Suchdol
 6. Podpisový arch k petici Dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice Souhlas s registrací politického hnutí 'Blaničtí rytíři - politické hnutí'. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uveden
 7. Podpisový arch k petici č. (nevyplňovat) Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice: Žádáme o vybudování kvalitního sídla Tanečního centra Prah

Podpisový arch č. k petici STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch s Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch s PODPISOVÝ ARCH K NOVÉ PETICI Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice: Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálníc PODPISOVÝ PETIČNÍ ARCH Připojuji se tímto k Petici Zachování historického rázu Řeporyjského náměstí, která reaguje na demolici historické budovy č.p. 16, která stála v Praze - Řeporyjích. Jejím zbouráním došlo k necitlivému zásahu do veřejného prostoru náměstí. TEXT PETIC

Liberec brojí proti šmejdům: Přiživování na seniorech je

Rozumný okruh petice, podpisove archy, mapka k petici

Podpisový arch k petici K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen PODPISOVÝ ARCH K PETICI Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice Vytvořte podpisový arch 1. Na zvláštní papíry si vytiskněte formuláře pro podpisy. Připněte svoji petici na nástěnku a přivažte k ní propisu. Někdy není pro podpis petice vhodné místo, někdy zase lidé nemají u sebe pero. Využijte tedy nástěnku a připravte si několik propisek do zálohy

Podpisovy arch k petici - myslivost

Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice k záměru přeložka silnic Podpisový arch k petici Střelnici v Dobřanech NECHCEME! Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb.

Podpisový arch k Petici proti Dublinu IV Zmocněnec petičního výboru: PhDr. Zdeněk Soukup, Americká 90, 350 02 Chebr. Zdeněk Soukup; Americká 90; 350 02 Cheb Jméno a příjmení Adresa bydliště Vlastnoruční podpi Každý podpisový arch je samostatný a má očíslované řádky pro snazší počítání, pokud není plný. Proto pokud archy kopírujete, vezměte arch, který byl publikován, a bez úprav ho okopírujte. Nevytvářejte vlastní podpisové archy! Petiční arch má náležitosti stanovené zákonem a nelze ho libovolně upravovat Dále petici nemusíte zasílat do parlamentu, není to vaše povinnost, přečtěte si zde petiční zákon (je v příloze). Pokud chcete petici posílat na více institucí, doporučuji, abyste vedli jeden podpisový arch v originálu a ostatní v kopii Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti podpoře města Havířova k realizaci přeložky silnice I/11 Havířov

Liga LIBE, z.s. - Petice proti regulaci zbran

Podpisový arch k petici NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODÉMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ! Za petiční výbor: Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová, Jedlová 1926/1, Ostrava-Poruba Podpisový arch k petici Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona. **váš podpis* 3. Podpisový arch (0.08MB) 4. Mapka k petici (0.46MB) 5. Hluková mapa Praha (0.86MB) 6. Hluková mapa Černý most (0.86MB) 7. Hluková mapa Běchovice (0.66MB) 8. Zákres Regionální varianty (severovýchodní část) (0.88MB) 9. Zákres Regionální varianty (severní část) (0.91MB PODPISOVÝ PETIČNÍ ARCH Připojuji se tímto k petici podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním STOP HF zaměřené proti průzkumu těžby i proti těžbě břidlicových plynů či jiných látek v ČR metodo A~č~ ~. ~ Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle *~ zák. Č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme. že podpisový arch se týká petice proti odvoláni paní Mgr. Mileny Tretblové z funkce ředitelky školy. Čitelné jméno a příjmen

Podpisový Petiční Arch

 1. Podpisový arch k petici Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona. Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice
 2. Podpisový arch k petici Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká pouze petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Vládě a Parlament
 3. Podpisový arch k petici byl součásti ZPRAVODAJE č. 2/2019, který je každé ZO zasíláno v počtu 3ks. Konference ÚS se bude konat ve středu 15. dubna 2020 od 14.00 hod. v restauraci U Hučky
 4. Tuto petici Voda je život sestavil petiční výbor: MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov. Podpisový arch k petici Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice VODA JE ŽIVOT
 5. Podpisový arch k petici. Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká PETICE proti přestavbě domu u rotund

Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že tento podpisový arch se týká petice Jesenická výzva za zajištění bezpečnosti v obcích Středočeského kraje K petici je připojen podpisový arch, v němž mohou ostatní občané požadavek podpořit. Zde uvedou jméno a příjmení, bydliště a podpis. Na petičním archu musí být uvedeno též jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo toho, kdo je oprávněn zastupovat členy petičního výboru Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Občan, který petici podpoří, uvede na podpisový arch jméno, příjmení, bydliště a svůj podpis Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice Stop spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě

Podpisový arch k Petici za vynětí ze zpoplatnění dálnice II. třídy D56 z Ostravy do Frýdku-Místku v úseku mezi exity 40-52 určené Předsedovi vlády, Ministru dopravy a Ministerstvu dopravy. Celý text petice se nachází v dolní části tohoto podpisového archu Účelem tohoto webu je zveřejnit petici na internetu. Připojuji se tímto k Petici Opravme nádraží v Havířově proti vědomé degradaci kulturních hodnot ze strany vlastníka - Českých drah, a.s. My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s vědomou degradací odkazu kulturního dědictví a trvalým nezájmem pečovat o.

Česká voda nepatří do rukou zahraničních korporací

Podpisový arch pak můžete odevzdat na petičním místě (budou postupně vznikat), nebo poslat poštou (prosím obyčejným psaním, ať není nutno chodit na poštu) na adresu Michal Majzner, Dominova 2469/3, Praha 5, 158 00 Otázky k první petici: do Senátu - papírová. Podpisový arch k petici ohledně zábavní pyrotechniky je k dispozici i u mě. Pokud tedy budete kdokoli chtít, ozvěte se. Podpíšeme :- Občan, který petici podpoří, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, bydliště a svůj podpis. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je. Podpisový arch k petici. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19.10.2016 od 1000 - 1600. petici stahuj zde. 298. Návrh kandidáta. Základní škola Cheb Mgr. Libuše Hladká Kostelní náměstí 14 350. Výplatní listina - Spartak Praha 4. Hromadný příkaz k úhradě.

Pouze podpisový arch k petici v PDF. MAPA VEŘEJNÝCH PODPISOVÝCH MÍST Od 8. září běží petice v elektronické podobě. Výsledky této petice přiložíme k oficiální tištěné petici. Za všechny podpisy a komentáře moc děkujeme. PODEPSAT E-PETIC Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu. Sdílejte s přáteli a známými. Facebook0; Cely projekt je uplny nesmysl a slouzi jenom k ryzovani penez tem, kteri za tim projektem stoji Podpisový arch v PDF. Počet položek Na tuto petici upozorníme návštěvníky našich stránek. Tuto petici nebudeme inzerovat lidem, kteří si ji již zobrazili. Inzerci můžete zacílit na určité zeměpisné oblasti. Pokrok a výsledky kampaně můžete sledovat pomocí naší stránky se statistikami v reálném čase. K nákupu obdržíte účtenku. 5 € 10 € 20 €.

Zeman získal dostatek senátorských podpisů, zahájíumožnění Tereze Hlůškové odpykání trestu v ČR - Petice24

- Podpisový arch k petici - nova-petice-podpisovy-arch-gdpr.pdf (494 kB) - Logo petiční výzvy - czech4guns-logo.pdf (551 kB) - Označení petičního místa - czech4guns-peticni-misto.pdf (3,25 MB) A nezapomeňte nás o novém petičním místě informovat! Sledujte nás: úvod. - vytiskněte podpisový arch i předchozí strany - podepište se modrou propisovací tužkou - do 30.11.2020 prosím zašlete na adresu: Poté bude k Petici s podpisovými archy přidán. Příloha - Podpisový arch k petici . Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týk. V bazilice na stolku mezi lavicemi (u pohlednic) je k dispozici podpisový arch k petici: Doma je doma - Petice za záchranu domácí zdravotní péče. Datum ukončení petice je 30.9.2019. Petice bude předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Na podpisový arch pod petici školáci posbírali víc než pět desítek podpisů. Rozhodli jsme se, že půjdeme na obec a že jim tam tu petici dáme, dodává další ze školaček Karolína. Děti podpořila také jedna z učitelek Kateřina Jirásková. Mám ráda krupicovou kaši a podpořila jsem svou třídu, která do toho. Podpisový arch si můžete také stáhnout a vytisknout doma. Sežeňte podpisy ve vašem okolí a pak nám vyplněný arch doneste na jedno ze stálých podpisových míst, kde si jej od vás převezmeme. Petici za vypsání referenda bohužel není ze zákona možné podepsat on-line PODPISOVÝ ARCH k Petici občanů požadujících vznik politického Hnutí ODHODLANÍ.CZ. Podepsaní občané připojují svá jména a příjmení, data narození, adresy bydliště a podpisy. Za petiční výbor: Lubomír Holeček; narozen: 9.8.1955; bydlištěm: Jungmannova 1263, Ostrov, 363 01 Jméno a příjmení Datum narozen

Vzor petice vzory.c

Podpisový arch k petici koronapanikdemie.cz Osoba, která petici sestavila Lukáš Neterda, Na dvorcích 284/12, Praha 4 Krč 146 00 Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis E-mail (nepovinné Podpisový arch k Petici na podporu změny začátku konání jednání Zastupitelstva města Lomu (na základě zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním, §1) Jméno a příjmení: Bydliště: Podpis:____ Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města Prostějova na ul Podpisový-arch-k-petici. previous. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment.

Jak napsat petici (s obrázky) - wikiHo

PODPISOVÝ ARCH K PETICI za dokončení strategického projektu Atletické haly kampus v Brně - Bohunicích Petiční výbor: Luboš Stloukal, předseda Jihomoravského krajského atletického svazu, Sídliště Osvobození 21, 682 01 Vyškov Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku, Majdalenky 7, 638 00 Brn My, níže podepsaní občané Černošic, se obracíme na zastupitele města Černošic s touto peticí: Považujeme za nemorální, že se pánové Jirout, Přibík a Rádl v době, kdy vykonávali veřejné funkce v zastupitelstvu a radě města Černošice, podíleli na založení a činnosti akciové společnosti Dalmatin a.s. způsobem, který zakrývá jejich podnikatelské aktivity.

Zachování českobudějovických kasáren - Petice24

POKYNY K ŠÍŘENÍ A PODEPISOVÁNÍ PETICE 1. Vytiskněte celou petici (na každý podpisový arch se vejde přesně 20 podpisů, pokud předpokládáte, že získáte více podpisů, můžete si vytisknout další podpisové archy). 2 Podepsat petici. Proč podepsali. Náš mokřad. Napsali o nás. Zapojte se. O mokřadech. Kontakt Pro média . Domů. Naše návrhy. Petice. Náš mokřad. Napsali o nás Stáhnout podpisový arch k vytištění. Podpisový arch k petici Jméno a příjmení (čitelně) Adresa (město, ulice a číslo) Podpis Emailová adresa (nepovinné)* PETICE NA PODPORU MANŽELSTVÍ Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 • Nové platové tabulky od 1.11. 2017.
 • Android 9 xiaomi.
 • Baby born česky.
 • Lg49uk7550mla.
 • Záblesková světla na auto.
 • Afty v krku teplota.
 • Exchange.
 • Kytice vodník rozbor.
 • Čau čau jazyk.
 • Luděk skloňování.
 • Kurzy kizomby brno.
 • Grumman a 6 intruder.
 • Paralelní rezonanční obvod.
 • Typy duší.
 • Jmena draku hra o truny.
 • Kyklop anglicky.
 • Obec v čr.
 • Radnice restaurace jablonec.
 • Sniper 2 game.
 • Akce mikrovlnná trouba.
 • Cibule v kuchyni.
 • Chapan wikipedia.
 • Já jsem ta sudička prvá.
 • Vicks symptomed classic citron 14 sacku.
 • Magisters terrace.
 • Sniper reloaded.
 • Air force one film rollista.
 • Gangsta paradise chords.
 • Těsné zavinování.
 • Vegani diskuze.
 • Bulicek pes.
 • Google tasks widget.
 • Dřevěné madlo na zeď.
 • Lék na křečové žíly detralex.
 • Reprodukčně izolační mechanismy.
 • Florida letenky.
 • Hackovani ze snehurky.
 • Tema london.
 • Simple php captcha php.
 • Icon creator online.
 • Jan triska died.