Home

3. kolo přijímacího řízení na vš 2021

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 - 3

 1. Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 - 3.kolo. Soubor je možno stáhnout pod textem. Program pro zobrazení PDF doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC. 28.08.2019. Výsledky III. kolo 2019-2020.pdf (897.21 kB) Zřizovatel - Ústecký kraj
 2. 3. kola přijímacího řízení, konaného 25. 6. 2019 . Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla. V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona jsou ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 přijati tito uchazeči: Obor: 82-44-P/01 Hudba registrační číslo výsledek 1 uspěl(a)/přijat(a
 3. 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Zástupce statutárního orgánu rozhodl o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 takto: Třetí kolo přijímacího řízení se bude konat v souladu s § 16, § 20, § 59 odst. 1. a § 60 odst. 2, 3 a
 4. 3. kolo přijímacího řízení na obor Restaurování keramiky. Vyšší odborná škola restaurátorská vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor Restaurování keramiky. Jedná se o tříletý prezenční obor zakončený absolutoriem. Přihlášky k přijímacímu řízení podávejte nejpozději do 17. září 2012
 5. Pedagogická fakulta (Základy techniky se zaměřením na vzdělávání), Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika, Matematika se zaměřením na vzdělávání), kvůli COVID-19 přijetí bez PZ i na FIM (informace z 15. 5., přihlášky do 31. 3., 2. kolo AI a IM 9. 8.) PF (informace na stránkách fakulty, 2. kolo.

Na veřejné vysoké školy se můžete dostat i bez přijímaček. A nejedná se jen o technické obory. V našem přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 obor můžete dostat bez přijímací zkoušky Podmínky přijímacího řízení; Harmonogramy přijímacího řízení; Výsledky příjímacího řízení; Odvolací a doplňovací řízení; Přijímání ke studiu dle § 49 odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách, v platném znění; Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení ZSV modul 2020/21. Přípravný kurz systematicky připravuje na Národní srovnávací zkoušky ze ZSV. Ty jsou součástí přijímacích zkoušek na 6 univerzitách a na celé řadě fakult (právnické f., filozofické f., bezpečnostně-právní f., přírodovědecké f., f. sociálních studií) I. kolo přijímacího řízení Podmínky přijímacího řízení (pdf) Přihlášky ke studiu V úterý 2. 2. 2021 a v sobotu 6. 3. 2021 se na Slezské univerzitě v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě budou konat Dny otevřených dveří. Statistiky testů 2019/2020; Statistiky testů 2018/2019; Statistiky.

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 administrator 7.6.2019 Aktuality Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 naleznete zd Výsledky přijímacího řízení - 3. kolo. Podrobnosti Kategorie: VOŠ novinky Aktualizováno 23. 9. 2019 14:43 Hlavní přijímací komise při svém zasedání dne 19. září 2019 rozhodla o přijetí ve 3. kole přijímacího řízení takto: Přijati byli uchazeči s tímto evidenčním číslem: 1. 4/4/13 2. 5/5/14 3. 6/6/15 4. 7/7/1 Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky ke studiu. Termíny podání přihlášky 1. kolo do 30. dubna 2020 1. kolo cizinci do 15. dubna 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky) 2. kolo do 31. července 202

Nevzali vás na vysokou školu? Nebo sice vlastníte dopis o přijetí, ale nejste si svým výběrem tak úplně jisti? Pak zbystřete: mnohé fakulty totiž vypsaly druhé kolo přijímacího řízení. Je možné, že v nabídce najdete právě obor vašich snů. Ovšem pozor, dodatečnou přihlášku je často nutné odeslat co nejdřív Druhé kolo přijímacího řízení V případě, že nebude naplněna kapacita některých programů, může děkanka fakulty vyhlásit pro tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na těchto stránkách nejpozději do 23. 4. 2021 Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2019, pro ostatní obory do 31. ledna 2020 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách. Přihlášky zasílejte na adresu školy do 14.8. 2020. Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis) 3. kolo přijímacího řízení na VOŠ - denní i kombinovaná forma vzdělávání. 10. 8. 2020. Dne 10. 8. 2020 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní i kombinovaná forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 10

Domů; Probíhá 2. kolo přijímacího řízení pro rok 2020/2021; Probíhá 2. kolo přijímacího řízení pro rok 2020/2021. Všechny zájemce o studium přírodovědných a technických oborů si dovolujeme informovat, že stále probíhá druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 Děkan PřF UHK může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení v případě, že nejsou obsazena studijní místa z 1. kola. Výsledky přijímacích zkoušek, rozhodnutí o přijetí a odvolání proti nepřijetí Pro vystavení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení musí uchazeč doložit požadované vzdělání. Ověřenou.

Kritéria přijímacího řízení pro AR 2018/19 Bc. Kritéria přijímacího řízení pro AR 2018/19 2.kolo × 25.10.2018. Kritéria přijímacího řízení pro AR 2018/19 2.kolo; Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v ak.roce 2018/19 × 25.10.2018. Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v ak.roce 2018/1 Střední odborná škola založena na moderních metodách výuky, aktivní spolupráci s firmami a s podporou informačních technologií ve výuce. 3. kolo přijímacího řízení - přijatí žác vypisuje 3. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářských studijních programů (oborů) a do navazujících magisterských studijních programů (oborů). Přihlášky lze podat elektronicky na adrese https://prihlaska.vsb.cz/uchazec do 15. 9. 2018 2. kolo přijímacího řízení na vš 2020. Přijímací řízení 2017/2018 - 2. kolo. Napsal uživatel jan.fojtik dne 26. Duben 2017 - 15:30. Aktuality. Technické lyceum. - 78-42-M/01 Technické lyceum - 11 volných míst. Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole

Třetí kolo přijímacího řízení - Magazín - Vysoké škol

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 3. kolo přijímacího řízení na Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii, Bruntál, příspěvkovou organizaci pro obory: 23-41-M/01 Strojírenství 23-45-M/01 Dopravní prostředky 63-41-M/02 Obchodní akademie 1) Uchazei budou přijímáni ke. Nestihli jste 1. kolo přijímacích zkoušek na VŠ? Jestli by Vás zajímalo studium v oblasti učitelství nebo technického znalectví, využijte svoji šanci ve druhém kole přijímacího řízení a pošlete svoji přihlášku ke studiu na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Čas máte do 31. 7. 2019

8. 2019 Termín přijímacích zkoušek 5. - 6. 9. 2019 Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 13. 9. 2019 Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí 27. 9. 2019 Termín skončení přijímacího řízení 27. 9. 2019 Vzory testů pro přijímací zkoušky včetně vyhodnocení zveřejněny na 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Vyhlášení 3. kola PŘ 2019/2020 - obory ukončované maturitní zkouškou Počet volných míst ve 3. kole PŘ 2019/2020 - obory ukončované maturitní zkouško

Domů > Uchazeči > Aktuality pro uchazeče > Výsledky přijímacího řízení VOŠ - 3. kolo (10/2019) Výsledky přijímacího řízení VOŠ - 3. kolo (10/2019) admin. Nabídka studijních Datum konání: 14. 10. 2019 Zpět na přehled Ředitelka vyhlašuje. 6. 2019 19:54 Vážení uchazeči o studium, vedoucí detašovaného pracoviště Praha vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do akreditovaného studijního oboru Sociální práce, programu Misijní a charitativní práce v bakalářském (Praha a Bílina) a navazujícím magisterském studiu pro akademický rok 2019/2020 14. května 2019 02. července 2019 Vážení uchazeči, zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod Ředitel školy v souladu s §60 - §60d zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, stanovuje přepokládaný počet přijímaných uchazečů, jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění pro Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020. Máte poslední šanci podat přihlášku ke studiu. Běží 3. kolo přijímacího řízení, podat přihlášku můžete již jen do 21. 8. 2019. Studium v češtině je u nás bezplatné a na většinu oborů vás nyní vezmeme bez přijímaček

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje. Milí uchazeči, dne 31. 8. 2019 skončilo 3. kolo přijímacího řízení na SVOŠZ MEDEA s.r.o. Kódy (číslo uchazeče/studenta) všech přijatých uchazečů ve 3. kole naleznete na Úřední desce školy.Vzhledem k zahájení školního roku obdrží přijatí uchazeči dokumenty a další informace osobně ve škole 2. kolo přijímacího řízení - rozklikněte : Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/202

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček

3. kolo přijímacího řízení pro studium SPŠM ve školním roce 2019/2020 Michal Pospíšil 17.5.2019 Aktuality , Úřední deska Ředitel střední školy vyhlašuje 3. kolo přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2019/2020 pro obory 29-41-M/01 Technologie potravin a 29-42-M/01 Analýza potravin pro doplnění. Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2. kolo 22/3 - 26/3/2021 Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT pro AR 2021/22 (PDF, 131,92 KB) Statistika přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20 (PDF, 114,06 KB 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro denní i dálkovou formu studia . Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 Počet volných míst 14 denní studium. Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 Počet volných míst 20 dálkové studium. Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Počet volných míst 15 denní studium. Přihlášky zasílejte na adresu školy do 10 31.5.2019 Aktuality Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3. kolo přijímacího řízení Od 3.6. 2019 vyhlašuje ředitelka školy 3. kolo přijímacího řízení. Bližší informace poskytneme na tel. čísle. 595 054 106 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace tel. 488 880 375, e-mail: info@sslbc.cz, www.sslbc.cz 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 KRITÉRIA, PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY ŽÁKŮ kód a název oboru počet žáků kritéria 39-41-L/01 Autotroni

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček? KamPoMaturitě

/ 14.05.2019 / 3. kolo přijímacího řízení 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (10 volných míst) 63-41-M/02 Obchodní akademi e (10 volných míst) Prosím kontaktujte nás na telefonním čísle 605 858 740 nebo 556 707 817; 18-20-M/01 Informační technologie (3 volná místa) Přihlášky přijímáme do 5. června 2019 3. kolo přijímacího řízení 29-54-H/01 Cukrář Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3.kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář, ve školním roce 2019/2020 V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace tel. 488 880 375, e-mail: info@sslbc.cz, www.sslbc.cz 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 KRITÉRIA, PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY ŽÁKŮ kód a název oboru počet žáků kritéria 37-41-M/01 Provoz a ekonomika doprav

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor 23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník. Vážení uchazeči, ve 2. kole přijímáme do počtu 5 uchazečů, přijímací zkoušky se nekonají, kritéria naleznete zde Kritéria 2. kolo - SM Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroj Výsledky JPZ budou k dispozici 16. června 2020 na webových stránkách a na vývěsce školy. 2. kolo přijímacího řízení (vydání rozhodnutí o přijetí) - 7. července 2020. uzávěrka přihlášek pro 2. termín přijímacího řízení - 3. července 2020. 3. kolo přijímacího řízení (vydání rozhodnutí o přijetí) - 28. Děkan FF může vypsat 2. kolo přijímacího řízení na některé studijní programy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebyla naplněna kapacita studijního programu. Případné vypsání druhého kola přijímacího řízení bude zveřejněno na webové stránce fakulty do 30.6.2021

Přijímací řízení - 3

2. kola přijímacího řízení na vysoké školy KamPoMaturitě.c

3. kolo přijímacího řízení 29-53-H/01 Pekař Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3.kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 29-53-H/01 Pekař, ve školním roce 2019/2020 V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním SOŠ Luhačovice vyhlašuje na 8. 3. 2019 3. kolo přijímacího řízení do oborů: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - Design a zpracování dřeva - 2 volná místa 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů - Design a zpracování kovů - 3 volná místa. Přihlášky ke studiu těchto oborů je nutno dodat.

5 Termíny přijímacího řízení Studium v ČJ Studium v AJ Spuštění 1. kola přijímacího řízení v informačním systému Edison. 1. prosince 2019 1. prosince 2019 Uzávěrka podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení. 31. března 2020 31. března 2020 Doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělán Nejvíce termín hoří na filozofické fakultě (do 14. 8. 2017), nejvíc na čas si mohou dát zájemci o studium na fakultě výrobních technologií a managementu. Ta v letošním roce vypsala dokonce třetí kolo přijímacího řízení s termínem doručení přihlášky do 11. 9. 2017 přijímacího řízení Bc. 15.4.2019 24.6. - 28.6.2019 13.9.2019 8.7.2019 23.8.2019 24.6.-28.6.2019 kteří již studovali na VŠ jsou hodnoceni dle dosavadního VŠ studia. Kolo přijímacího řízení Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatýc

Přijímací řízení - Aktuální přijímací řízení 2021/2022

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - 3. kolo Informace o přijímacím řízení v r. 2018 pro zájemce o studium na Středním odborném učilišti plynárenském Pardubice, kteří začnou studovat od září 2018 3. kolo přijímacího řízení pro obor: Diplomovaná dětská sestra Diplomovaná dětská sestra. admin 30.8.2019 Den otevřených dveří plánovaný na 12. 10. 2020 je z důvodu nouzového stavu zrušen. Posted in: Aktuality, Krátké aktuality. Zřizovatel školy . Obory vzdělávání. seznam uchazečů, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední d esce FA ČVUT a na webových stránkách FA ČVUT do 31. 3. 2021. B) Magisterské studijní programy navazující Přijímací řízení bude probíhat v době od 18. 6. do 31. 7. 2021. První kolo. Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2020. Na základě znění § 60 odst. 10 školského zákona ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení následovně: podávání přihlášek: 27. 7. 2020 - 21. 8. 2020 vyhlášení výsledků: 25. 8. 2020. vyhlášení 3. kola. vedení škol

Úvod | GZW

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 ..

256/2019 . Den vydání: 5. 12 .2019 Den účinnosti: 1. 1. 2020 Ukončení přijímacího řízení: Přijímací řízení končí předáním rozhodnutí o přijetí a podpisem VŠFS uznává obsahově související předměty absolvované na jiné VŠ/VOŠ, a na základ vzdělání ze zahraniční VŠ dle §90 a násl. Zákona o vysokých školách, nebo posouzení o uznání vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Pardubice (viz Směrnice č. 11/2019 Pravidla pro posuzování zahraničního SS a VŠ vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Pardubice) do 15. 3. 202 Ředitel školy vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení na učební obory H a E střední odborné školy. Bližší podrobnosti, termíny a počty přijímaných uchazečů jsou v přiloženém souboru. Vyhlášení 3_kolo PZ SOŠ H a E obory 2019_20.pdf. Facebook školy. VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem Dr. Veselého 34

11/2019 Pravidla pro posuzování zahraničního SS a VŠ vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Pardubice) do 15. 3. 2021 Zaplacení poplatku za studium nejpozději v den zápisu do studia Zasílání zkouškových testů od 15. 3. - 30. 3. 2021 Termín zveřejnění výsledků 1. kolo/2.kolo do 30. 4. 2021/do 30. 6. 202 Ředitel školy vyhlašuje dne 13. listopadu 2017 podle § 60f Školského zákona 3. kolo přijímacího řízení do oboru Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01). Termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je 23. 11. 2017. Termín 3. kola přijímacího řízení je 27. 11. 2017. Počet volných míst je 2 Výsledky přijímacího řízení 3. kolo pro šk. rok 2018/19 Výsledky přijímacího řízení na obor KKOV 79-41-K/81 Gymnázium osmileté Vzor pro případné odvolání je možno stáhnout zd Podmínky přijímacího řízení Termín podání pihlášek: do 15. 8. 2019 bakalářské a magisterské studijní programy Termín p ijímacích zkoušek: 2. - 4. 9. 2019 písemné, ústní a praktické zkoušky pro všechny obory bakalářských a magisterských studijních program Chcete studovat na FRRMS MENDELU? Podejte přihlášku ke studiu do 14. července 2019. Druhé kolo přijímacího řízení se vypisuje pro všechny bakalářské i magisterské programy. - Pro bakalářské studijní programy v českém jazyce, tzn

Zpět na začátek stránky ↑ Výsledky přijímacího řízení na VOŠ - 1. kolo Publikováno: 23.6.2019 Naposledy změněno: 19.7.2019 Zařazeno v: Oznámení Vytvořil: Mgr. Vladimíra Naxerov 2. kolo: otevření kola od 2. 7. 2021, termín odevzdání přihlášky včetně VŠEH příloh je 31. 8. 2021. Tento termín je určen pro uchazeče, kteří si nestihli podat přihlášku v prvním kole přijímacího řízení a MAJÍ vykonanou maturitní zkoušku. 3. kolo: otevření kola od 2. 9 3. kolo přijímacího řízení - čtyřleté obory 31 Čvc,2020 správce Leave a comment Vedení školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor 79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté) a 63-41-M/02 obchodní akademie VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 1. Kritéria přijímacího řízení A) Obsah přijímacího řízení Pořadí uchazečů se sestaví podle průměrného prospěchu za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy. B) Kritéria přijetí 1 3. kolo přijímacího řízení Termín přijímacího řízení Termín pro podání přihlášky Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Počet míst pro odvolání 31.5.2019 27.5.2019 15 4 Počet kol přijímacího řízení nejméně jedno další kola budou vypsána v závislosti na počtu přijatých uchazečů v

Střední škola Baltaci s. r. o. vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení do vzdělávacího oboru 65-51-H/01 - Kuchař číšník. Přijímací zkoušky se na učební obor 65-51-H/01 - Kuchař číšník nekonají. Učební obor je bez školného Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 Přijatí uchazeči do denního studia do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019 obor vzdělání: 41-52-H/01 Zahradník dle kritérií přijímacího řízení Identifikační číslo uchazeče Přijat Z301 ANO Přijatí uchazeči do denního studia do 1. ročníku ve. Dne 30. 6. 2019 Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Výsledky přijímacího řízení Registrační číslo - výsledek řízení PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2019/2020 1. Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení přihlášku na 2 střední školy (případně na dva obory vzdělání na jedné střední škole). V obou případech žák vyplňuje dvě totožné kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. 1. 202

Video: Výsledky přijímacího řízení - 3

Nařízení děkana č. 10/2019 Vypsání 3. kola přijímacího řízení ve studijních programech akreditovaných na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020 Určeno: všem pracovníkům a studentům FRRMS č.j.: 18174/2019-391 ze dne: 1. 8. 2019 2019/2020 13.9.2019 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 - 4.kolo 4.9.2019 KRitéria IV. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 28.8.2019 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 - 3.kolo 23.7.2019 Kritéria III. kola přijímacího. Výsledky přijímacího řízení - rok 2019. Výsledky přijímacího řízení uchazečů; Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (2019) Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2019) Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na PdF OU v roce 2019

 • Dívka léta 2017.
 • Jak zobrazit plochu windows 10.
 • Umělecké pohlednice.
 • Tiffany prsten t cena.
 • Zábava pro děti do letadla.
 • Dj bobo let the dream come true.
 • Lenka jeníková.
 • Karneval party.
 • Dračí lodě brno.
 • Templarske vino 3l.
 • Vlastnosti soudce.
 • Flixbus jízdní řády.
 • Sloane stephens instagram.
 • Dlaha proti skřípání zubů.
 • Joga pro děti pozdrav slunci.
 • Vysoký tlak po porodu.
 • Levné posuvné dveře.
 • Muj porod eu.
 • Auguste rodin sculptures.
 • Avicii without you akordy.
 • Freddy hra 4.
 • Veterina hradec králové slezské předměstí.
 • Zebra gk420d.
 • Jarni osetreni jabloni.
 • Dřevěné rámečky výroba.
 • Sauna eshop.
 • Sylvester stallone filmy.
 • Ohlaseni kontroly hygiena.
 • Líska obecna.
 • Látková skřín.
 • Jak uplést deku pro miminko.
 • Odra města.
 • Free doodle.
 • Nejlepší úložiště fotek.
 • Rubové strany euromincí.
 • Udírna bradley bazar.
 • Sada led pásku pod kuchyňskou linku.
 • Mezník milník.
 • Uaz hunter prodej.
 • Smradi 2.
 • Jak udržet zájem muže.