Home

Prezentace zvuk fyzika

ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 Prezentace slouží k procvičování znalostí z akustiky. Klikne-li vyučující na listy prezentace, objeví se otázky a spustí se časový limit. Po uplynutí časového limitu 60 vteřin musí žák odpovědět na otázku ústně nebo písemnou formou. Dalším kliknutím na list se objeví správná odpověď - zvuk se šíří pouze látkovým prostředím, ve vakuu NE !!! - látkou se zvuk šíří rozechvíváním částic - rychlost šíření zvuku o ve vzduchu v = 340 m/s o ve vodě v = 1 500 m/s o v oceli v = 5 000 m/s . Př. Urči, jak daleko je bouřka, když mezi bleskem a hromem uplynulo 10 sekund..

FY_082_Zvuk_ Vlastnosti zvuku Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9 Výukový materiál Prezentace PowerPoint Název předmětu Fyzika Vzdělávací obor, tematický okruh, téma Akustika, šíření zvuku, tón, výška zvuku Pro ročník 9. ročník VM vytvořen (měsíc/rok) 10/2012 Stručný popis Prezentace doplňující a opakující učivo o zvuku. Autor: Mgr Jarmila Hájková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozpoznat zdroje zvuku, jeho šíření a odraz další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: zvuk, vznik zvuku, zdroje zvuku, šíření.

Lidské ucho nám umožňuje slyšet zvuk. Skládá se ze tří částí: 1) Vnější ucho (boltec, zvukovod, bubínek) 2) Střední ucho je složeno ze tří kůstek (kladívka, kovadlinky, třmínku) 3) Vnitřní ucho tvoří dutá kost hlemýžď, která je naplněna kapalinou a končí v ní 30 000 nervových zakončení Zvuk: 721 slov : Zvuk Jako energie Zvuk je formou energie, která pochází z kmitání, například kytarových strun, lidských hlasivek nebo plátku v náústku saxofonu. Kmity vytvářejí v molekulách vzduchu vlny střídavě vy... Celý referá

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 9. ročníku (prezentace, zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací) Prostředí, kterým se zvuk šíří, rychlost zvuku (ve formě prezentace) Přijímače zvuku, ucho (ve formě prezentace) Odraz zvuku, dozvuk (ve formě prezentace) Shrnutí - zdroje a druhy zvuku: pracovní list 1, rychlost a odraz zvuku: pracovní list 2 a nejčastější otázky z písemek Červen. METEOROLOGIE; Atmosféra (ve formě. FYZIKA • ZEMĚ • SLUNEČNÍ SOUSTAVA • HLUBOKÝ VESMÍR. Zvuk: Popis: Zdroj: Dopplerův jev. Dopplerův jev se týká změny frekvence periodického děje při vzájemném pohybu zdroje a pozorovatele. Pokud se zdroj a pozorovatel přibližují, pozorovaná frekvence se zvyšuje, pokud se vzdalují, pozorovaná frekvence se snižuje Zvuk vzniká vibracemi - od hluku motoru a automobilu až pohvízdání průvanu skrze okno. Hudební nástroje tuto skutečnost využívají. V bicích nástrojích, jako je buben nebo činel, kmitá plastická kůže nebo tenká vrstva kovu a při úderu tak vzniká zvuk

Fyzika - 8. roční

Fyzika - akustika - Digitální učební materiály RV

Zvuk - Digitální učební materiály RV

F8 prezentace Zvuk ­ kmitavý pohyb.notebook 1 February 21, 2012 VI 27­21:42 Téma : Zvuk ­ kmitavý pohyb Výukový předmět:Fyzika 8. ročník Vypracoval: Jaromír Hes Očekávané výstupy: Žáci si zopakují základní pojmy z oblasti pružných těles. Seznámí se a osvojí si pojmy o kmitán Tenké, malé desky se mohou chvět rozmanitým způsobem, jsou proto schopny reprodukovat jiné zvuky s velkou přesností, což se využívá u telefonu, reproduktorů a apod. Naopak velmi velké tlusté desky mají zvuk přiměřeně vysoký, čehož se využívá u zvonů

F8 prezentace Zvuk ­ zdroje zvuku .notebook 1 February 21, 2012 VI 27­21:42 Téma : Zvuk ­ zdroje zvuku Výukový předmět:Fyzika 8. ročník Vypracoval: Jaromír Hes Očekávané výstupy: Žáci si zopakují základní pojmy z oblasti kmitání, rozdělí zvuky na tóny a hluk, rozdělí zdroje zvuku do zákl. skupin,. Zvuk. šíří se pomocí média - vzduchu; podmínkou vzniku zvuku je nějaký pohyb → částečky kmitají ve frekvencích, které člověk vnímá jako zvuk; to, co se šíří, nejsou pohyby molekul, ale poruchy tlaku - tzv. vzruchová vlna; když se částečky přiblíží, vzniká lokální zvýšení tlak Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence tohoto vlnění, které je člověk schopen vnímat, jsou značně individuální a leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20 000 Hz. Mechanické vlnění mimo tento frekvenční rozsah sluchový vjem nevyvolává, přesto se někdy také označuje jako zvuk

Fyzika nižšího gymnázia: celoživotní faktografické minimum. Práce obsahuje celoživotní faktografické minimum z fyziky, tedy všechno to, co by si gymnazista po absolvování nižšího stupně gymnázia měl z tohoto předmětu odnést do konce života Fyzika: 8. ročník Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Zdrojem zvuku je chvějící se těleso. Abychom slyšeli zvuk musí existovat: zdroj zvuku prostředí zdravý sluch Zvuk vznikající nepravidelným chvěním tělesa vnímáme jako hluk - vrzání, skřípání, hukot, šramot, praskán Maturitní otázky › Fyzika Zvuk - mechanické vlnění, které vnímáme sluchem (16 Hz - 16 000 Hz), mechanické vlnění s frekvencí pod 16 Hz je infrazvuk frekvencí větší než 16 kHz je ultrazvuk. Zdroje zvuku. zdrojem je chvění pružných těles (ladička FY_082_Zvuk_Vlastnosti zvuku Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9

Zvukové jevy: referát - iReferaty

 1. Každý zvuk, hudební i nehudební, se vyznačuje svojí fyzikální intenzitou, s kterou je rovnocenná veličina nazývaná hladina intenzity zvuku, a fyziologickou hladinou své hlasitosti. Mimo to se hudební zvuky vyznačují ještě výškou a zabarvením
 2. Zvuk se nemůže šířit ve vakuu, potřebuje vždy látkové prostředí. Při teplotě vzduchu 0°C je rychlost zvuku asi 332m/s. Arkýř 1_Arkýř 2_Arkýř 3_Arkýř 4_Arkýř 5_Arkýř 6_Arkýř Rovnice Zvukové jevy Zvukový rozruch Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint.
 3. Zvuk. Zvuk. je podélné vlnění s frekvencí od 16 Hz do 20000 Hz. (20000 Hz = 20 kHz) Zvuky v tomto rozsahu frekvencí můžeme slyšet. Zdrojem zvuku jsou nejčastěji tělesa, která kmitají. Kmitající těleso zhušťuje a zřeďuje např. vzduch, který jej obklopuje, vzniká tak podélné vlnění - zvuk, který se šíří do okolí
 4. procvičovací prezentace. Přihlásit se. Úvodní stránka; Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 485x. 1* Zvuk - opakování Fyzika Hudební výchova ICT koord., metodik, správce Informatika, programování, CAD.
 5. Záznam a reprodukce zvuku Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Iva Stupková. DostupnézMetodického portálu www.rvp.cz, ISSN:1802-4785, financovaného zES
 6. FYZIKA - 2. RO ČNÍK Vln ění www.e-fyzika.cz Příklady: 1. Pro č p ři bou řce vidíme d říve blesk? - sv ětlo se ší ří ve vzduchu rychleji než zvuk 2. Pro č vlny na vodní hladin ě neodnáší plovoucí p ředm ěty - pohybují se jen nahoru a dolu

příklad: Za dobu trvání šestnáctinové noty v tempu 120 (120 = 120 čtvrťových not za minutu, 2 čtvrťové noty za vteřinu, 8 šestnáctinových not za vteřinu, t = 1/8 s = 0,125s) urazí zvuk vzdálenost L = 330 m/s . 0,125s = 41 m λ = c * T λ = vlnová délka, délka zvukové vln Při změně polarity elektrického proudu se změní i orientace magnetického pole cívky. Vzniklá síla míří opačným směrem než bylo v předešlém případě. Membrána je pak vytlačena směrem z reproduktoru čímž opět pohne vzduchem ve svém okolí a vzniká zvuk. Prezentace Reproduktor Zdroje a použitá literatura: Reproduktor prochazka.p@zsvm.cz fyzika, informatika + hesla všeho druhu:-)) Zápisy do sešitu 1. Zadám do prohlížeče www.zsvm.cz 2. V levém menu vyhledám odkaz Výukové materiály učitelů 3. V spodní části stránky najdu Fyzika 8 - zápisy z hodin Na menších monitorech je menu sbaleno do tzv. sandwichového menu. Proto je třeba pro zobrazen Zvuk je mechanické (akustické) vlnění šířící se pružným prostředím. Je vymezem konvenčním frekvenčním rozsahem lidského ucha, tedy 16 Hz-20 kHz. Akustické vlnění s nižší frekvencí se nazývá infrazvuk, s vyšší pak ultrazvuk.. Fyzikální akustika se zabývá zákonitostmi šíření akustického vlnění včetně jejich matematického popisu a technických aplikací Zvukový rozruch Zvuk vzniká kmitáním nebo chvěním pružných těles (napnutá blána bubnu, vzduchový sloupec v píšťale, struna). Hluk - vzniká nepravidelným chvěním tělesa( šramot, vrzání, praskot,) Tón - vzniká pravidelným chvěním tělesa.. Kmitáním tělesa se vzduchem šíří rozruch, ve kterém probíhá pravidelné zhuštění a zředění molekul vzduchu

Referáty: Fyzika

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Prezentace z lekcí . Matematika, fyzikální jednotky Molekulová fyzika a termodynamika. 1 of 8 Kinetická teorie látek. 2 of 8 Mechanické vlnění - zvuk Akustické veličiny - akustický výkon, intenzita zvuku, hladina intenzity zvuku Molekulová fyzika a termodynamika. Kinetická teorie látek. Zvuk a jeho základní vlastnosti. Zvuk. Je z fyzikálního hlediska mechanické vlnění hmotných částic, které se šíří v prostředí. Z fyziologického hlediska je zvuk každý akustický podnět vyvolávající sluchový vjem; (Hz) podle německého fyzika Heinricha Hertze Úvod » Prezentace » Fyziologické funkce I. Fyziologické funkce I. 20. 11. 2010. n Systolický TK odečítáme, když se objeví první zřetelný Korotkovův zvuk = okamžik, kdy se vyrovná systolický TK s tlakem v manžetě tonometru a krev začne proudit stlačenou tepnou Infrazvuk je akustické vlnění, jehož frekvence je tak nízká, že ho lidské ucho není schopné zaznamenat. Přesná hranice mezi slyšitelným zvukem a infrazvukem neexistuje, ale udává se mezi 16 až 20 Hz.Spodní hranice se udává mezi 0,001 a 0,2 Hz.Je známo, že velryby, sloni, hroši, nosorožci, okapi a aligátoři používají infrazvuk k dorozumíván

Video: Fyzika v 9.r. - webzdarm

Jakou rychlostí se šíří zvuk? Blesk - světlo v = 300 000 000 m/s Hrom - zvuk v = 340 m/s Rychlost zvuku při 20 °C a při tlaku 105 Pa je 340 m/s. Není všude stejná!!! Zvuk je vlnění, na rozhraní dvou prostředí se odráží 4.5. -15.5. 1. Prostudovat přiložené prezentace. ( pod textem) 2. Podívat se na videa: ODKAZ1 a ODKAZ2 3.Odpovědět na otázky v učebnici 85/1, 2 a 86/1. 4.Opsat do sešitu shrnutí str. 85 a 86

Domácí úkoly od (borce) Chrásteckého

Fyzika v 8.r. - webzdarm

 1. Soubor PowerPointových prezentací pro výuku - 2. ročník/sexta. 1. Základní pojmy molekulové fyziky a termodynamiky. Kinetická teorie látek
 2. Zvuk o frekvenci nižší než 16 Hz se nazývá infrazvuk, zvuk o frekvenci větší než 16 kHz se nazývá ultrazvuk. Některá zvířata vnímají zvuky až do 100 000 Hz. Nejvyšší tón o frekvenci 60 GHz byl vytvořen laserovým paprskem zaměřeným na safírový krystal v Massachussets Ins. v září 1964
 3. Nejslabší zvuk, který ještě slyšíme, byl mezinárodní dohodou stanoven za nulový bod decibelové stupnice hlasitosti (10 dB). U pokusných zvířat se po dlouhodobém ohlušování objeví značný úbytek vláskových buněk a nervová vlákna sluchového nervu vykazují zvýšený práh dráždivosti
 4. ZADÁNÍ POWERPOINTOVÉ PREZENTACE - FYZIKA. Datum dodání: 14. dubna 2011. JMÉNA PREZENTACE Beličková Šárka 1. Elektromagnetická indukce Bezdičková Natálie 1.a. šíření vzduchu, zvuk v kapalinách Hlavičková Petra 7. Hlasitost Kavková Kristýna 8. Infrazvuk, Ultrazv uk, Rezonance Kirovová Michaela 9. Atomové jádro.
 5. Název výukového materiálu: Zvukové jevy - 8. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: Zvukové jevy Téma: 3.3. Prostředí, kterým se zvuk šíří; rychlost zvuku Stručná anotace: Prezentace shrnující nejdůležitější informace o prostředích, kterými se zvuk šíří či nešíří, dále pak o rychlosti zvuku v.
 6. 2) Meteorologie - počasí kolem nás. a) meteorologie, meteorologické prvky - uč. str. 182 - 183 přečti si a do sešitu zapiš: - co je meteorologie - vypiš do sešitu základní meteorologické prvky ze str. 182 dole nebo z prezentace e
 7. Fyzika je zde prostředkem k nácviku velmi důležitých sociálních dovedností, k rozvoji logického myšlení a vyvozování závěrů. Úloha mobilního telefonu v aktivitě Mobil zde slouží jako zdroj zvuku. Výhodou je, že těchto zdrojů budeme mít ve třídě více. Použitím jiného zdroje zvuku toho nedosáhneme

Zvuky: Fyzika - Aldebara

 1. . na tém
 2. .
 3. 9. A/B - fyzika Dobrovolná práce. Kdo si chce vylepšit známku, vypracuje prezentaci na téma fyzikální veličiny. Vyberte si jednu fyzikální veličinu, kterou jsme probírali ve škole od šesté třídy, a vypracujte prezentaci, dle které byste dělali výklad pro žáky, aby to pochopili
 4. Vznik vlnění. Mechanické vlnění vzniká v látkách všech skupenství a jeho příčinou je existence vazebných sil mezi částicemi (atomy, molekulami) prostředí, kterým se vlnění šíří - může vzniknout jen v pružném prostředí - dostatečný počet HB na jednotku délky.Proto se zvuk šíří lépe ve vodě (kapalina) než ve vzduchu (plyn), a ještě lépe v oceli.
 5. Zvuk je kmitanie hmotných častíc, ktoré si navzájom prenášajú energiu a tým vyvolajú sluchový vnem => Fyzikálnou príčinou vzniku zvuku je chvejúce sa teleso. Zvuk môžeme vnímať len za určitých podmienok. Základnou z podmienok je, že musí existovať: zdroj zvuku, prostredie, ktorým sa šíri a zdravý sluch

Zvuk - Fyzika - Referáty Odmaturu

 1. Fyzika osmý ročník - vzduch jako tepelný izolant Prezentace (powerpointová) se zaměřuje na výklad. Excelový soubor slouží k procvičování výpočtu velikosti hydrostatické tlakové síly a práce s aplikací Microsoft Excel. kterými se šíří zvuk, a prostředí, ve kterém se zvuk nešíří. Seznámí se se způsoby.
 2. Fyzika pro 8. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 29-40 Fyzika pro 8. ročník Základní školy - I.díl, SPN 2001, str. 23-29 SW - Langmaster - Fyzika 1 - IV. kap. 38-4
 3. Přírodovědné předměty SK ZŠ - . časť Fyzika XV. Zvuk . Zvuk. Upozornění. Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz
 4. Název: zvuk označení: VY_32_INOVACE_S8F9 autor: Mgr. Renáta Fiedlerová Anotace: jeho vlastnosti, rychlosti, výpočet vzdálenosti z rychlosti zvuk
 5. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for
 6. Poslech slovíček je jednoduché, ale užitečné cvičení. Zazní správná výslovnost slovíčka (od rodilého mluvčího) a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk

interaktivní - předpokládá spolupráci člověka při vyhledávání informací (webová prezentace s navigací a hypertextovými odkazy - dataprojektory s interaktivní tabulí) výuková - pro podporu výkladu na dané téma (využití na konferencích, seminářích a přednáškách Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 4x, 2(2-) 5x, 3) 9x, 4) 2x, 5) 0x, Dva žáci dopíší příští hodinu. Chválím žáky za pěkně připravené prezentace. Opakujeme téma zvuk (žáci obdrželi pojmy k opakování), 2.týden v únoru bude na toto téma prověrka Kmitání - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Pak volíte nahoře uprostřed kartu Prezentace a vlevo nahoře tlačítko Od začátku. Komentovaná (namluvená) prezentace se otevře přes celou obrazovku. Pokud nezačnu do minuty mluvit, klikněte vpravo dole na ikonu s reproduktorem a pak na šipku Spustit. Pokud by vám zvuk nešel, prohlédněte si prezentaci jen tak

Předmět Fyzika 1 slouží pro zopakování a rozšíření základních znalostí z fyziky z oboru klasické mechaniky, termiky a optiky, která je potřebná pro další studium na FBMI. Studenti získají teoretické znalosti, schopnost řešit početní úlohy a praktické dovednosti spojené s prácí v laboratořích Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015 1) Hluk = zvuk, který vyvolává u člověka nepříjemné pocity ­ velmi často vzniká nepravidel. kmitáním OCHRANA PŘED HLUKEM 2) Nepříjemný (rušivý) zvuk: ­ dlouhodobý zvuk ­ hlasitý zvuk ­ nepříjemná frekvence ­ příliš tichý zvuk 3) Ochrana před hluke Fyzika - Jan Havel 1. Elektrická práce a výkon zvuk vzniká a co ovlivňuje jeho šíření. Dále jsou vysvětleny některé jevy vyplývající z konečné rychlosti zvuku. Učivo je ověřeno závěrečnými otázkami a příklady. Materiál se prezentace • C ÍLOVÁ SKUPINA:.

Základní pojmy a rozdělení zvuků - FYZIKA 00

Dalton. říjen: ZVUK. ODEVZDÁNÍ HUDEBNÍHO NÁSTROJE DO 8.10.2019: 9.B,9.A, proběhne prezentace zadaného tématu a hudebního nástroj Jaderná fyzika, energie, radioaktivita, stavba atomu; Vznik a transformace, výkon a obvody střídavého proudu a napětí; Struktura, vlastnosti a změny skupenství pevných látek; Vlnění, zvuk a akustika; Sluneční soustava a astrofyzika; Elektromagnetické vlněn odražený zvuk uslyšíme odděleně, pokud je stěna vzdálena alespoň 17 m (zvuk musí urazit vzdálenost dvakrát 17 m - tam a zpět - což je 34 m, tu urazí za 0,1 s). Tento jev se nazývá ozvěna. Pokud je stěna blíže než 17 metrů, pak odražený zvuk nerozeznáme odděleně, ale jakoby zesílí původní zvuk, tak 24. Elektromagnetické vlnní Podstatu elektromagnetického vlnní vyložil ve 2. polovin 19. století James Clarc Maxwell. Z jeho teorie elektromagnetického pole vyplývá, že kolem ástic s nábojem, které se pohybuj

8. 6. - 12. 6. 2020. Zatmění Slunce a Měsíce, Fáze Měsíce - učebnice str. 102 - 106: Tento týden se podívejte na následující videa nebo si přečtěte učebnici. Odpovědi na otázky pošlete na můj email do neděle 14.6 We provide creative solutions that gets the attention of our global clients Věda je zábavná, můžete se i zamilovat. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas Akustické vlnění Zvukové (akustické) vlny: elastické podélné vlny s frekvencí v intervalu 16Hz-20kHz objektivní fyzikální příčina (akustická vlna) vyvolá subjektivní vjem (vnímání zvuku) člověk tyto vlny vnímá sluchovým orgánem jako zvuk Akustická výchylka Zvuk - zajímavosti: Michaelovy experimenty - první, druhý, Smrtící zvuk, Mistr analogového zvuku. Atomy souhrn základů ve formátu doc. objev částic: prezentace. Jaderná energie - otázky. Radioaktivita - souhrnná prezentace. LHC 30.3. srážka s energií 7 TeV! Atomy, radioaktivita, jaderná energetika - prezentace a cvičení SMART

Fyzika 2 (AFY2) - 1. ročník, LS Angličtina v elektrotechnice a informatice Fyzika v elektrotechnice (HFYZ) - 1. ročník, ZS Audio inženýrství Fyzika pro ZRT (JFYZ) - 1. ročník, ZS Fakulta informačních technologií Fyzika pro FIT (IFY) - 1. ročník, LS, od 2015/16 bude volitelný předmě Zvuk. Zvuk - mechanické vlnění v látkovém prostředí, které člověk vnímá jako slyšitelný vjem. Frekvenční rozsah - 20 Hz - 20 000 Hz, více méně individuální, s věkem se snižuje - pod 16 Hz . infrazvuk, nad 20 kHz . ultrazvuk - frekvence určuje výšku tónu. Hlasitost Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení fyzikální prezentace, úlohy s neúplným zadáním), k jejichž splnění žáci musí vyhledávat, třídit a zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku výška tónu, barva zvuku, hlasitost a intenzita zvuku. Rychlost zvuku také závisí na teplotě prostředí. Například pro zvuk šířící se ve vzduchu platí. kde TC je je teplota vzduchu ve stupních Celsia. Uveďme si ještě hodnoty rychlosti zvuku (podélné vlny) pro některé látky: vodík (0°C) -1286 m.s-1, helium (0°C) -972 m.s-1, kyslík (0°C) -317 m.s-1, glycerol (25°C) -1904 m.s-1, mořská voda (25°C) -1533 m.s-1, vod Zvuk,vlnění,hlasitost( 9 třída) 8289× Fyzika ø 72.9% / 1079 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 4 - všech 7 řad - proměny (Vaše testy) ø 0% / 0.

ZVUKOVÉ VLNĚNÍ :: MEF - Fyzika

Obsah prezentace. Význam oborových didaktik v širším kontextu vzdělávací politiky: od kurikulární reformy k produktivní kultuře vyučování a učení Mezi fenomenální zkušeností žáka a poznáním oborů: koncept ZVUK. FYZIKA - záznam zvuku. Obsah zvuku ve fyzice Zvuk je vlnění mechanické. Tzn., že pro své šíření využívá jiných vlastností prostředí. Tzn., že pro své šíření využívá jiných vlastností prostředí. Publikováno v 9. ročník , elektromagnetismus Označeno elektřina , magnetismus , zářen Více než 3800 výukových videí a cvičení česky a zdarma; nejen z matematiky, fyziky či humanitních věd V tomto krátkém článku odvodíme rovnici dopplerova jevu, resp. tedy budeme zkoumat změnu vlnové délky (a frekvence) zvukového či obecného signálu v závislosti na pohybu posluchače a zdroje signálu. Určitě jste s projevy Dopplerova jevu [1] dále jen DJ empiricky seznámeni; jedoucí vozidlo, vlak, sanitka, policisté — pokud se přibližují, jejich zvukový projev zní.

Fyzika :: Martin Gembec

Vlnění, zvuk a akustika - ITnetwork

Otázka: Nedestruktivní zkoušky Předmět: Strojírenství, Fyzika Přidal(a): hutník Nedestruktivní zkoušky. Zkoušky bez porušení materiálu. Umožňují zjistit skryté vady v materiálu, aniž by musel zkoušený předmět být porušen Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vydat sluchový vjem. Mechanické vlnění mimo frekvenční rozsah 16 až 20 000 Hz sluchový vjem nevyvolává, i přesto se ale toto vlnění označuje jako zvuk. Frekvenci nižší než 16 Hz má infrazvuk, slyší jej například sloni, ale frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk a mohou jej vnímat.. •zvuk se při záznamu mění na elektrický proud XII 29­20:18 Dynamický mikrofon •zvuk dopadá na membránu, ta je spojena s malou cívkou, cívka se pohybuje v mag. poli, vzniká v ní el. proud Dynamický reproduktor •el. proud se mění zpět na zvuk vložena prezentace Magnetické pole files.fyzika-copt.webnode.cz/200000111-8801e88fc0/Magnetické pole.pp Zvuk, který prochází zvukovodem naráží do bubínku, ten se rozechvěje a vibrace přenáší přes kladívko, kovadlinku a třmínek do hlemýždě. Tam na vibrace reagují smyslové buňky, které informace o zachyceném zvuku vedou pomocí sluchového nervu k dalšímu zpracování do mozku

Akustika - vyřešené příklad

Sluch - je najcitlivejší ľudský zmysel, ktorým vnímame zvuk (reč, hudbu, hluk) Je to druh mechanickej energie (akustický tlak), ktorý vzniká v dôsledku kmitania molekúl vzduchu, ich zhusťova-nia a zrieďovania. Vo vákuu sa zvuk nešíri, lebo nie sú tam molekuly vzduchu, ktoré by sa rozkmitali XI.1.A - Fyzika - 2 - Kompetence sociální a personální pracujeme ve skupinách, v týmu dáváme možnost prezentace vlastní práce, řešení zadaného úkolu zdůrazňujeme pravidla slušného chování, diskuse snažíme se o vytvoření dobré atmosféry ve třídě Kompetence občansk Zvuk Mechanické vlnění částic hmotného prostředí - zdroj rozruchu - prostředí ve kterém se rozruch šíří - vazba nebo mechanismus, kterým se přenos uskutečňuje . Přenos energie. Vlnění - příčné - podéln

Test

Úvod - fyzika a kriminalistika Fyzika je jedním z oborů (kromě techniky, biologie, výpočetní techniky, psy-chologie), které se významnou měrou podílejí na odhalování nežádoucích vzor-ců chování, kdy dochází ke konání trestných činů. Trestné činy jsou v trestním zákoníku rozděleny do třinácti oblastí podle. Fyzika na Vltavě pro přátele fyziky nejen základní školy pokus pracovní list převody jednotek příklad světlo teplo teplota tlak vesmír video voda vtip vysvětlení výpočet rychlosti zvuk zákony zářen. Určeno pro Fyzika 3. ročník, učební obory Přílohy Bez příloh VÝUKOVÝ MATERIÁL. VLNĚNÍ, OPTIKA Infrazvuk . Infrazvuk Zvuk s frekvencí nižší než 20 Hz. Spodní hranice infrazvuku se udává mezi Po skončení výukové prezentace žáci píší do sešitu nebo na volný lis Umíš spočítat, jak je bouřka daleko? rychlost světla: 300 000 km/s rychlost zvuku: 340 m/s světlo je u nás z místa bouřky okamžitě zvuk urazí 1 km přibližně 3 s počítáme, za jak dlouho uslyšíme hrom výsledek vydělíme 3 a zjistíme kolik km je bouřka od nás daleko Elektrický oblouk Jak to funguje: z rozžhaveného.

Vznik a druhy zvuku Eduportál Techmani

vln ění s frekvencí zhruba od 16 Hz do 20 kHz - slyšitel ný zvuk. Zvuk je vln ění postupné podélné ( částice kmitají ve sm ěru ší ření vlny). Zvukové vlny ší řící se prost ředím, se mohou lámat, ohýbat, odrážet a interferovat. Dopadá-li zvuková vlna na p řekážku, dojde k jejímu odrazu zvuk - vlna hustoty druhý zvuk - vlna teploty. Transportní jevy a Newtonův zákon viskozity • tepelný tok - teplo přenesené jednotkovou plochou za jednotku času součinitel tepelné vodivosti Prezentace aplikace PowerPoint Author: Ŝ爀 縀攀 Created Date znalosti běžného až poučeného uživatele počítače, fyzika pro ZŠ, výukové materiály fyzika, Člověk a příroda Anotace: Sada je zaměřena na objasnění a procvičení učiva fyziky v 6. - 9. ročníku. Výkladové prezentace se zaměřují hlavně na celky - měření fyzikálních veličin, stavba a vlastnosti látek, vesmír, vzájemné působení těles, mechanika plynů, světelné jevy, spalovací motory, jaderná. Článek popisuje aktivitu zaměřenou na biologickou tematiku smyslových orgánů, konkrétně sluchu. Žáci v rámci aktivity využívají digitálních technologií ke sběru, zpracování a vyhodnocování dat o hlasitosti zvuku v rámci různých typů prostředí. Aktivita podporuje interdisciplinární výuku propojující obsah přírodních věd se vzdělávacími obory Výchova ke.

Zvuk a zvukové vlnění - Wikisofi

Přírodní zdroje a jejich využití. Přírodní zdroje jsou prvky a síly přírody, jejichž užitné hodnoty dokáže člověk využít pro svoje potřeby prezentace: elektromagnetické vlnění 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky; 2020-11-09 UČIVO - Zvuk - kmitavý pohyb, výpočty (online výuka) na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, kalkulačku; prezentace: kmitavý pohyb, krátká prezentace, teorie k výpočtům - zápi Fyzika v příloze prezentace s úkoly - poslat prezentaci zvuk (nejpozději do 6. 4. 2020) - týká se pouze těch, co tak ještě neučinili; Zeměpis učebnice str. 24 - 28 téma: Vývoj politické mapy světa (přečíst + vypsat) Matematik Máme za sebou další z ITSW.Tentokrát jsme se věnovali problematice klasického animovaného filmu.Pokud máte chuť, můžete mrknout na fotodokumentaci z celé akce.. Několik ukázek: (Nemám všechna videa, takže pokud jste se workshopu účastnili, stačí donést vaše dílko a bude sem zařazeno:-).

 • Plnene papriky od pohlreicha.
 • Nilfisk 135.
 • Švédsko jazyk.
 • Korek 5mm.
 • Traumaplant zanet slach.
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí formulář 2019.
 • Brnění rtů příčiny.
 • Wows clans.
 • Nowoczesne obrazy pl.
 • Certifikát z angličtiny.
 • Zelené pokojové rostliny nekvetoucí.
 • Ořešák černý kapky.
 • Čelní nakladač metal technik.
 • Sherlock holmes jak prosté ke stažení.
 • Letní šaty výprodej.
 • Estonština pro samouky.
 • Vyvareni nausnic.
 • Jehněčí maso kaufland.
 • Reakční kinetika enzymových reakcí.
 • Koloidní cysta.
 • Předčasná menopauza diskuze.
 • Laminitida léčba.
 • Citáty o rodině a lásce.
 • Detske kocarky kombinovane.
 • Český rozhlas olomouc archiv pořadů.
 • Český sen download.
 • Carolyn jones.
 • Alzheimer test på svenska.
 • Vyřazovací pavouk.
 • Konstrukce pětibokého hranolu.
 • Jak vyrobit vývěvu.
 • Promítačka meopta 8mm.
 • Elastek 40 combi.
 • Sloane stephens instagram.
 • Shakk.
 • Russell brand filmy.
 • Vysoký cholesterol hodnoty.
 • Damper recept.
 • What song is playing.
 • Plyšák k promoci.
 • Homeseal lds 2 silk.