Home

Dekolonizace afriky prezentace

 1. Dekolonizace Afriky a její dopady Bakalá řská práce Vedoucí práce: RNDr. Miloš F ňukal, PhD. Olomouc 2009 . 2 Prohlašuji, že jsem bakalá řskou práci vypracovala samostatn ě a veškeré použité prameny jsem uvedla v seznamu zdroj ů a literatury. V Olomouci, dne 10..
 2. Dekolonizace Důsledky kolonialismu a dopady dekolonizace Závěry. Úvod Kolonie (z lat. colonus) = osada Kolonizace = proces migrace obyvatelstva a osídlování nového teritoria DOSTÁLOVÁ, E.:Dekolonizace Afriky a její dopady, Bakalářská práce. Olomouc, 2009
 3. Rok po roce: 1975-1979 ve světě - prezentace (28.7.2014) Rvačka o Afriku (1.8.2013) Fotogalerie Dekolonizace Afriky (1.1.2012) Zajati v Angole (5.9.2010) Tobruk - písek a kyvadlo války (16.8.2010) Dekolonizace Afriky (5.2.2010

Prezentace se snaží studenty stručně a přehledně seznámit s jednotlivými fázemi dekolonizace, jejími příčinami, průběhem a důsledky. Nabízí srovnání v různém přístupu jednotlivých koloniálních velmocí. Student je do hodiny aktivně zapojen odpověďmi na otázky a prací s mapou Guinea - referendum - dekolonizace (1958) 1960 - rok afriky - masová dekolonizace Druhá Etapa - VB. AFrika Sůdán - problémy - sever muslimové - jih křesťanské kmeny. 1956 - nezávislá republika Nigérie - několik regionů - politické dem. Strany - odchod britů - vznik federace a prohlášení nezávislost

Dekolonizace Afriky a Asie byla v meziválečném období spíše v zárodcích vzhledem k tomu, že se vliv dvou největších koloniálních velmocí po první světové válce zvětšil. V některých případech ale došlo na základě místních požadavků k některým reformám, které lze vidět jako ústupky ze strany metropole Pracovní list pro žáka obsahuje šestici různorodých aktivit k úvodní hodině o Africe. Téma je shrnuto v závěrečné prezentaci probuzení Afriky někde lehce, někde obtížněji se svých kolonií vzdala Francie (1956 v Maroku a Tunisku), Británie (1956 Súdán, 1957 Ghana, Malajsie) a Belgie; Portugalsko . jako jediné nechtělo odejít; vedlo boje v Mosambiku a Angole (partyzánský způsob boje domorodců) osamostatnění až v roce 197 Prezentace + doporovodné audiovizuální materiály lze objednat jako balíček na dusek1@centrum.cz . ČESKOSLOVENSKO 1945 - 1992 DEKOLONIZACE AFRIKY (150 slidů) DEKOLONIZACE BRITSKÉ INDIE (90 slidů) POLITICKÝ SYSTÉM USA, VELKÉ BRITÁNIE A NĚMECKA (70 slidů

Moderní-Dějiny.cz Dekolonizace Afriky - pracovní lis

Dekolonizace Afriky je název pro historické údobí a společenské hnutí v Africe po druhé světové válce.Jednalo se o postupné vyhlášení nezávislosti v britských, portugalských, francouzských a belgických koloniích a proces vzniku či vyhlášení samostatných, nezávislých států. Jednalo se o součást celosvětového fenoménu osamostatňování kolonií evroých. Dekolonizace Afriky V roce 1945 byly v celé Africe čtyři nezávislé státy (Egypt, Libérie, Etiopie a Jižní Afrika), o dvacet let později zde bylo už téměř 50 nezávislých států. Většina z nich získala nezávislost v letech 1960-1965 Kolonialismus Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint 18. století 19. století Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint 19. století 20. století Dekolonizace Prezentace aplikace PowerPoint Problémy Prezentace aplikace PowerPoint Shrnutí Zdroje Dekolonizace Afriky a Kolonialismus · Vidět víc » Rok Afriky Státy, které získaly nezávislost během ''roku Afriky'' (červeně) Jako Rok Afriky se označuje rok 1960, kdy 18 států západní a subsaharské Afriky získalo nezávislost (14 států na Francii, dva na Británii, po jednom na Belgii a Itálii) O tři roky později se. Rozloha Afriky: 30 mil. km² (3. největší kontinent) Na mapě Afriky pojmenuj zakreslené útvary: 1 průliv. 2 průplav. 3 záliv. 4 průliv. 5 průliv. 6 oceán. 7 oceán. 8 moře. 9 ostrov. 10 poloostro

Dekolonizace - Digitální učební materiály RV

Dekolonizace • Prezentace

 1. Kulturní geografie Afriky. Společné rysy postkoloniálního vývoje států Afriky. Rozšíření jazykových rodin v Africe. Náboženství v Africe, africká spiritualita. Lidské rasy a apartheid. Prezentace. 3. 5. 2018. Dekolonizace Afriky. Příčiny a průběh dekolonizace Afriky
 2. Dekolonizace Afriky je název pro historické údobí a společenské hnutí v Africe po II. světové válce. Jednalo se o postupné vyhlášení nezávislosti v britských, portugalských, francouzských a belgických koloniích a proces vzniku či vyhlášení samostatných, nezávislých států.[1] Jednalo se o součást celosvětového fenoménu osamostatňování kolonií evroých.
 3. Prezentace. 16. 4. 2018. Geologie Afriky. Poloha Afriky na divergentním rozhraní litosférických desek a její důsledky: dělení Afriky, sopky, zemětřesení, Východoafrický rift. Poloha Afriky ve středu Gondwany a její důsledky: malá horizontální členitost, ložiska nerostných surovin, málo pásemných pohoří. Prezentace.
 4. Dekolonizace Afriky (obecně) Velmoci - VB, Fr, Belg, Port., Šp. si zde po WW2 držely své pozice, nezávislé jsou Egypt, Libérie, Etiopie, JAfrika.Většina států nezávislost mezi 1960-1965. Předání moci trvalo nejdéle v zemích, kde byly autoritativní režimy - teprve jejich pád umožnil získání nezávislosti (př
 5. Státy, které získaly nezávislost během ''roku Afriky'' (červeně) Jako Rok Afriky se označuje rok 1960, kdy 18 států západní a subsaharské Afriky získalo nezávislost (14 států na Francii, dva na Británii, po jednom na Belgii a Itálii) O tři roky později se některé nezávislé státy spojily a vytvořily Organizaci africké jednoty. 27 vztahy
 6. Dekolonizace Afriky Prezentace ; Vlasta švejdová wiki. Zš jak lysá. Jak sbalit chlapa který mě nechce. Jak stáhnout gta 4. Jak správně seřídit šicí stroj. Jak fotit v tělocvičně. Sony dsc h300b. Ortéza kolenní genumedi. Kniha slon metafora. Jak zničit botulotoxin. Jak umýt umělé řasy. Jak se zbavit plísně ve střevech

Tab.: Počet obyvatel ve světě a v jednotlivých světadílech (vtisících) Rok Svět Afrika Asie Evropa Stř. a J. Amerika Severní Amerika Austrálie a Oceánie 1970 3 685 777 366 792 2 125 393 656 197 286 472 231 284 19 639 1980 4 437 609 482 236 2 622 565 693 113 362 655 254 097 22 943 1990 5 290 452 638 729 3 178 810 720 989 442 310 282 688 26 926 2000 6 115 367 819 462 3 698 296 726. - Mapa dekolonizace Afriky v časové řadě . OBYVATELSTVO. Africký kontinent je dnes domovem všech lidských ras. Převažuje negroidní plemeno, které je zastoupeno nejvíce v rovníkové a jižní Africe. Obyvatelstvo lze rozdělit na dvě základní skupiny - národy súdánské a národy Bantu Konec druhé světové války s sebou přinesl mj. také konec japonské okupace Indočíny. Ve Vietnamu se po válce chopili moci komunisté v čele s Ho Či Minem a 2. září 1945 vyhlásili Vietnamskou demokratickou republiku.První ze světových mocností, která se postavila proti tomu, byla Francie Fotogalerie Dekolonizace Afriky (1.1.2012) Genocida ve Rwandě (30.1.2011) Zajati v Angole (5.9.2010) Trpěl za svůj názor a jeho jizvy pak otočily oči světa k běsnění ve Rwandě (18.7.2010) Dekolonizace Afriky (5.2.2010 Dekolonizace 1. fáze: secese USA (válka za nezávislost 1775-83); 4. 7. 1776 vyhlášena nezávislost USA (první formálně nezávislý stát v Americe) 2. fáze: 1804 francouzská kolonie Haiti vyhlásila nezávislost (první nezávislá černošská republika na světě

Dekolonizace - Wikipedi

dekolonizace afriky, dekolonizace indie, dekolonizace asie, dekolonizace ppt, dekolonizace latinské ameriky, dekolonizace prezentace, dekolonizace v asii ; Řekl bych to jinak. Daleko více než s obnovou bývalého impéria se dnes střetáváme s důsledky ruské dekolonizace. Po rozpadu SSSR se na 25 milionů Rusů naráz ocitlo v. Prezentace: Úvod - Co se budeme učit... (formát ppt, velikost 9800KB) Úvod - Země a zeměpis (formát ppt, velikost 1180KB) Vesmír - Vesmír a hvězdy (formát ppt, velikost 5 327KB) Vesmír - Sluneční soustava (formát ppt, velikost 4 217KB) Vesmír - Měsíc (formát ppt, velikost 2 960KB) Vesmír - Planeta Země (formát ppt, velikost 1 099KB) Mapy - Zeměpisná síť (formát ppt. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Geopolitické změny 2. geopolitická změna rozpad koloniální říše po 2.světové válce DEKOLONIZACE ústup velmocí z koloniálních držav 1960 rok Afriky -17 nových států klidná cesta x konflikty častý následek - občanské války. dekolonizace britskÉ indie dekolonizace afriky vÁlky v perskÉm zÁlivu dĚjiny blÍzkÉho vÝchodu po r. 1945 lidskÁ prÁva Úvod do psychologie Úvod do filosofie dĚjiny filosofie Úvod do ekonomie Úvod do politologie antickÉ Řecko a ŘÍm propaganda mezinÁrodnÍ terorismus po r. 1945 rozpad jugoslÁvie politickÝ systÉm Č

Kolonialismus Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint 18. století 19. století Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint 19. století 20. století Dekolonizace Prezentace aplikace PowerPoint Problémy Prezentace aplikace PowerPoint Shrnut Po 2. svět. válce a hl. na poč. 60. let vyvrcholuje ve světě dekolonizační proces. Kolem r. 1960 je završen. Důvody: moderní svět už neunesl nadvládu člověka nad člověkem a silně pociťoval kolonialismus jako nadvládu; různý výsledek holocaustu, kdy bylo zabito 6 mil. Židů. Odkolonizování světa hned po r. 1945 se stalo nutným, aktuálním - 1960 - rok Afriky - kolonie získali nezávislost - nástup občanských válek, hospodářský úpadek, ekonomická nestabilita - Dekolonizace - po 2 sv. válce - Současnost - Rozpad SSSR, Jugoslávie, ČSR - Vznik nových stát Prezentace. Afrika_demografie.ppt Afrika_doprava_cestovni_ruch.ppt Afrika_historie.ppt Afrika_hospodarstvi.ppt Afrika_obyvatelstvo.ppt Afrika_organizace.ppt Afrika_SEG_regionalizace.ppt Afrika_zahranicni_obchod.ppt Afrika_zakl_SEG.ppt Australie-a-Oceanie_doprava_cestovni_ruch_zahranicni_obchod.ppt Australie-a-Oceanie_prumysl.ppt Australie-a. DEKOLONIZACE. a) po 1. světové válce (změny v Evropě - rozpad Rakouska - Uherska, vznik Sovětského svazu) b) po 2. světové válce (postupný zánik kolonií v Asii 40. - 50. léta, v Africe od 60. let - rok 1960 - Rok Afriky - 17 zemí získalo nezávislost

Dekolonizace Afriky Protikoloniálí povstání - Samory Toureé (konec 19. století) Jižní Afrika. Politická převaha bílých farmářů (režim generála Bothy) odpor čenošského obyvatelstva (Inkatha, ANC - 1912) Rezervace. Připojení Namíbie. 1948 - režim apartheidu (Nelson Mandela, vězení Robben Island) Rok Afriky (1960 ekonomické poměry Afriky - objasní význam a důsledky kolonizace a dekolonizace Afriky - Severní Afrika - Subsaharská Afrika - JAR spolupráce) PT: Multikulturní výchova (základní problémy sociokulturních rozdílů) základy společenských věd - rasy, vyznání, rasismus, xenofobie dějepi

Afrika - Úvod - Digitální učební materiály RV

Title: Mezin rodn vztahy Bc. Luk Vac k Author: Vac k Last modified by: Parlament esk republiky Created Date: 12/14/2010 10:25:32 PM - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 5903e9-N2Uw Referáty a seminární práce. 162. Nejkrvavější bitvy, nad kterými zůstává rozum stát: 1310 slo -obsazovÁnÍ afriky = zÁsoby pŘÍrodnÍho nerostnÉho bohatstvÍ-po 2. svĚtovÉ vÁlce - dekolonizace = osamostatŇovÁnÍ stÁtŮ afriky-1960 = rok afriky - osamostatnĚnÍ 17 stÁtŮ v roce 1960-cestovatelÉ miroslav zikmund a jiŘÍ hanzelka - prvnÍ procestovali afriku autem (tatra 87) poznámka

Dekolonizace afriky prezentace. Pupinky jako od kopriv. Freerideparadise. 1984 film online zdarma. Trojčlenka procenta test. Porcelán thomas. Akvarium 200cm. Chivas regal 1l. Pánský pásek tommy hilfiger. Asko tex. Christie agatha wiki. Clone trooper helmet. Blu ray 4k filmy. Fyziologie těhotenství Anotace. Třetí svět se během studené války stal jedním z kolbišť Západu a Východu. Nově vznikající státy v Africe a Asii, které se často potýkaly s nedostatečnými zdroji, chybějící infrastrukturou a křehkou ekonomickou situací, se brzy dostaly do hledáčku obou bloků Tab.2 Základní demografické charakteristiky regionů Afriky Zdroj: World Population Data Sheet 2005 Nejvíce kritická je situace v oblasti Subsaharské Afriky. Ta zahrnuje 83 % africké populace a přibližně 1/10 populace světové. Spadá sem 45 států z oblasti převážně Střední, Východní a Západní Afriky napětí především v Rohu Afriky, regionu Velkých jezer a západní Africe. Její základní soudě alespoň podle prezentace Afriky v zá-padních médiích, která obvykle veřejnost informují jen o negativních chozím bodem práce je období dekolonizace, respektive poslední fáz

Otázka: Mezníky poválečného vývoje v Evropě i ve světě Předmět: Dějepis Přidal(a): kukinek Založení OSN 26. 6. 1945 (oficiálně 24. 10. 1945) v San Francisku na základě Charty Organizace Spojených Národů Studená válka v 50. a 60. Letech (26.m.o.) Boj dvou nejsilnějších velmocí: USA a SSSR a jejich satelitů (bloků) SSSR - postupně Polsko, ČSR, NDR, Maďarsko. MATURITNÍ OTÁZKY Z DĚJEPISU 2016 1. Pravěk (periodizace pravěku, život lidí v jednotlivých epochách, neolitická revoluce, zpracovávání jednotlivých materiálů, významné pravěké kultury ve střední Evropě, Keltové a jejich společnost, doba římská ve střední Evropě, názory na vznik a vývoj člověka, vývojové členění hominidů

dekolonizace-afriky-a-jeji-dopady_2_.pptx. Klára Kocková, Markéta Slapničková - LONG, Paul B. Muž s koženým kloboukem: zážitky misionáře na dvou kontinentech. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2006, 129 s. ISBN 80-7255-140-x Kvůli globalizaci ovšem tyto konflikty nepřipomínají občanské války, jaké bylo možné sledovat například během dekolonizace Afriky. Přísné hierarchické organizace s cílem ovládnutí státu ustupují flexibilnějším sítím. Pro ty není válka prostředkem, nýbrž samotným cílem Podoby (subsaharské) Afriky: Dekolonizace Afriky a její dopady Historický souhrn a kulturní reflexe epochální změny ve 2. polovině 20. století. Přednáší Mgr. Vojtěch Šarše Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00 20 Alternativní cesty ke zdraví: Pozitivní programování Každá mysl se dá programovat, musím Dekolonizace afriky prezentace. Svatební fotograf kroměříž. Pangea kontinent. Brnění jazyka od páteře. Zaklínač čas opovržení audiokniha. Setrvačnost definice. Prodej rostlin online. Roast pork with dumplings and sauerkraut. Andrea organická esence růstu vlasů a vousů. Eukalyptus rostlina prodej. Jablonecká bižuterie. V případě Afriky, kde klíčová část dekolonizace proběhla v šedesátých letech 20. století, Výše uvedená selektivní prezentace faktů výrazně přispívá k propagandistickému vyznění článku a, patrně v protikladu k úmyslu autorů, i k bagatelizaci probíraného tématu..

Dekolonizace - dějepis

 1. Dekolonizace Afriky, Charles de Gaulle - Černý. Válka v Korei - Janče. Válka ve Vietnamu - Šuchman. Vývoj Izraele od 1947 - Paluka. Karibská krize, Fidel Castro - Kočka. Afroamerické hnutí za svobodu, M. L. King. J. F. Kennedy, M. Monroe - Kronmüller. Čína po roce 1945, Mao Ce-tung - Rubáš. Sametová revoluce, Václav Havel - Luke
 2. Dekolonizace zní jako něco, co se Čechů nemůže týkat - nicméně i v našich luzích a hájích vznikl manifest, který chce právě povědomí o dekolonizaci zvýšit, obzvláště v dnešním globálně propojeném světě
 3. koloniální názvy současných států, dekolonizace jednotlivých makroregionů, závislá území, válečné konflikty a konfliktní místa ve světě (s důrazem na současnou situaci), jejich vliv na obyvatelstvo, politiku, hospodářství a vývoj Evropy ve 20. století. 26. Globální problémy svět

Dekolonizace; Dění po roce 1946; Druhá polovina 20. století v Chile; Druhá polovina 20. století ve střední Asii; Evroá integrace; Izraelsko-arabský konflikt; Jugoslávie po 2. světové válce; Karibská krize; Konec 1. světové války; Maďarsko po 2. světové válce; Meziválečné období; Rozpad Československa; Rumunsko po 2. - 2 prezentace na zopakování - prohlédnout si 166 km) - rozdělovala Berlín na část západní a východní dekolonizace (hlavně Afriky a Asie) osvobodit se, osamostatnit se od koloniální nadvlády 1947 - samostatnost Indie (vůdce Mahátma Gándhí) a Pákistánu 1948. Dekolonizace: 30 Dekolonizace Afriky: 31 Dělba práce ve Spolkové republice Německo: 32 Demokracie a totalitarismus: 33 Demokratický systém ve státní správě: 34 Dětská mozková obrna: 35 Dětská prostituce: 36 Diabetik v domácím prostředí: 37 Diagnostické klasifikace poruchy chování: 38 Didaktika bruslení u dětí v. Dekolonizace - 4. fáze 1867 vznik a osamostatnění Kanady - tzn. získání statutu dominia (současnéhranice až1949 připojením Newfoundlandu), ve 30. letech 20. stol. získala vnější suverenitu (tzv. westminsterský statut) 1898 španělsko-americká válka ⇒ poslední španělskékolonie přešly pod správu USA (Kuba Kvůli globalizaci ovšem tyto konflikty nepřipomínají občanské války, jaké bylo možné sledovat například během dekolonizace Afriky. Přísné hierarchické organizace s cílem ovládnutí státu ustupují flexibilnějším sítím (povstalecké, teroristické, náboženské). Pro ty není válka prostředkem, nýbrž samotným cílem

Výukové Prezentace :: Společenské Věd

Dekolonizace Autor, revidující: Václav Němec, Daniel Svitak Obsah kapitoly [skrýt] 1 První fáze (1945 - 1950) o 1.1 Indie o 1.2 Čína o 1.3 Indonésie o 1.4 Izrael 2 Druhá fáze (50. léta - počátek 60. let) o 2.1 Jižní Afrika o 2.2 Indočína o 2.3 Alžírsko 3 Třetí fáze (60. a 70. léta) 4 Tabulka: Léta nezávislostí jednotlivých stát PPT-prezentace I. světová válka Dekolonizace Kreslí do slepé mapy rozložení koloniálních velmocí v době kolonialismu Doplňuje do slepé mapy současné rozložení politické mapy Asie a Afriky Napíše profil afrického vůdce Srovnává příčiny dekolonizačního procesu n Druh materiálu: prezentace, pracovní list dekolonizace, počet obyvatel, hustota zalidnění, etnologie, jazyky, náboženství, jádrové oblasti. Anotace: výklad učiva, samostatná práce. VY_32_INOVACE_4.1.GE2N.17/Ng. (hlavně původem ze západní Afriky) Mulati (míšenci bělochů a černochů) Zambové (míšenci indiánů a. Vztahy se státy subsaharské Afriky V oblasti subsaharské Afriky se Česká republika bude orientovat na stabilní regionální mocnosti - zejména na Jihoafrickou republiku - a na státy, s nimiž udržuje dlouhodobé ekonomické vztahy, např. s Ghanou, Keňou, Etiopií a Konžskou demokratickou republikou

V pozdní fázi se ze svazku s Evropou vyvázaly Malajsko, Kuvajt, Portugalská Indie, Singapur (který opustil Malajsijskou federaci), Brunej, Hongkong a Macao 50. Třetí vlna dekolonizace se týkala Afriky. Započala v severní Africe a svého vrcholu dosáhla v roce 1960, kdy vzniklo 17 nezávislých států 51 Prezentace k výkladu a procvičování Vyhledejte státy tropické a jižní Afriky a jejich významná hlavní města. A) Tropická Afrika dekolonizace 60.léta 20.stol. nejlidnatější - Nigérie, Etiopie - špatná sociální situace obyv. - vysoký PP,porodnost, nízký věk, nemoc (dekolonizace Jižní Ameriky v 19.století, Asie a Afriky ve 20.století, rozpad říší v Evropě a Asii a vznik nových států na mapě světa), nejmladší státy na mapě světa. závislá území, enklávy a exklávy v současnosti. Evropa a její problémy. Čína a její vliv a postavení v dnešním světě. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTV Prezentace s výkladem, která je doprovodným materiálem při výuce tématu Fyzickogeografická charakteristika Afriky. Výklad je doplněn prací se slepou mapou a cvičením pro snazší upevnění látky. KLÍČOVÁ SLOVA: Afrika, poloha, rozloha, povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, historické souvislost

Dekolonizace Afriky - Wikipedi

10. Dekolonizace. Použité zdroje: Josef Herink, Václav Valenta a kolektiv - Současný svět, nakladatelství . České geografické společnosti . 2010 Ing. Věra Dobrovolná - Školní atlas světa, Kartografie Praha 1998. Josef Herink, Stanislav Tlach - Základy zeměpisných znalostí, Česká . geografická společnost Praha 200 C) Hnutí nezúčastněných: od r. 1961 - více než 100 států z Asie, Afriky i Evropy, které nejsou členem žádného vojensko - politického uskupení.- cíle: - dekolonizace, - mírové soužití, - mezinárodní odzbrojení, - nedotknutelnost hranic, - suverenita států jsou veškeré výukové prezentace, které používáme. V sekci 9. ročník prostudovat prezentace se stejnými názvy.Na youtube v souboru videí Nezkreslená věda prohlédnout video Jak vznikl vesmír? První etapa dekolonizace. Zbytek Afriky země třetího světa Značná část Afriky. 2. K uvedeným pojmům přiřaď.

Dekolonizace Afriky Humanitní vědy · Diplomky

VÝUKOVÉ PREZENTACE :: SPOLEČENSKÉ VĚDYModerní-Dějiny

Dekolonizace Afriky - Uniepedi

Kolonie, dekolonizace a Třetí svět - Dějepis - Referáty

Kniha Multi-kulti aneb rukověť lektora v oblasti multikulturní výchov 2. Proběhl proces dekolonizace - hlavně v Africe a v Asii - snaha kolonií zbavit se nadvlády a získat samostatnost. 3. Napjaté mezinárodně politické vztahy v letech 1947-1989 se nazývají studená válka. Nedošlo k vojenskému střetu mezi USA a SSSR, boj probíhal v rovině ekonomické a ideologické umožňuje žákům možnost samostatné ústní prezentace. 317/Škola pro život Kompetence občanská: Učitel vytváří takovou atmosféru ve třídě, při které se žáci učí ohleduplnosti a respektování ostatních podněcuje žáky k vyjadřování vlastních názorů a myšlene Otázka: Studená válka do roku 1962 Předmět: Dějepis Přidal(a): BAMBI Studená válka - Na tento název přišel americký finančník Bernard BARUCH (Žid) - politické a vojenské napětí mezi Z (USA) a V (SSSR) - Zvláštní forma konfliktu, kdy oba světy nemohly přímo použít zbraně, protože by to bylo ohromné riziko pro lidstvo, jelikož disponovaly jadernými zbraněmi.

Dekolonizace - GJV

Příkladem dekolonizace byl třeba rozpad Osmanské říše a v 1. polovině 20. století tak mohly vzniknout státy jako Sýrie, Libanon, Irák, Palestina, Jordánsko a Irák. V období 2. světové války se snahy o nezávislost objevovali v oblasti jižní a jihovýchodní Asie, která byla dekolonizována po válce euroskop - Evroá unie a svět - Evroá unie a svět. Na počátku 21. století je Evroá unie společenstvím, které zahrnuje více než 500 milionů lidí (údaj z roku 2017) a vytváří takřka čtvrtinu (23,8 %) světového HDP. Ačkoliv v EU žije pouze 6,9 % světového obyvatelstva, její obchod se zbytkem světa představuje zhruba 20 % světového dovozu a vývozu Atlas dekolonizace Nová obrazová publikace popisuje konec koloniálních říší i problémy období postkolonialismu. Kniha klade otázky týkající se obecného chápání dekolonizace z různých úhlů pohledu, zkoumá osud početných mas obyvatelstva i jedinců zapsaných do dějin Jak koloniální minulost Francie a Británie ovlivňuje současný obraz světa, se kterým se setkávají konzumenti tamních médií? Diplomová práce Média a prostor: vliv koloniální minulosti na současné zpravodajství Francie a Británie ukazuje, že zpravodajství těchto zemí stále věnuje svým bývalým koloniím větší prostor než územím pod dřívější nadvládou.

Zeměpis a matematika - 2017/2018 - 2

Z - RG - environmentální problémy Afriky, Asie, Ameriky a Austrálie . 23 CH - biochemické reakce Č - sloh - odborný styl (výklad) CH - fermentace dekolonizace Fj - Lucembursko, Švýcarsko prezentace seminárních prací . 35 4.1.5 Osobnostní a sociální výchova ROČNÍK POZNÁVÁNÍ O Školní vzdělávací program - Gymnázium Olomouc Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Obory vzdělávání: 7941K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium - niţší stupeň) 7941K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium - vyšší stupeň) 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté gymnázium) 7941K/610 Gymnázium (šestileté dvojjazyčné gymnázium) Gymnázium, Olomouc. Francie sama má ve státních sbírkách minimálně 90 000 objektů ze subsaharské Afriky a drtivá většina z nich (cca 60 000 objektů) se dnes nachází v Musée du Quai Branly. Není náhodou, že umění a politika se drží ve společnosti pospolu, velmi dobře se to ukazuje právě na vzájemných vazbách mezi globální politikou s. Tvář Afriky se v posledních cca 30 letech od konce studené války mění zásadním způsobem a tento kontinent má velký potenciál. Zásadním způsobem zasahují do dění v Africe i mimoafrické mocnosti, které se v rámci tzv. nové kolonizace v Africe etablují

Dekolonizace Afriky - Wikiwan

10) Interdisciplinární výzkum subsaharské Afriky (srovnávací politologie, antropologie): Chabal, Daloz, Bayart. 11) Sociální antropologie a její role při studiu současné krize Afriky. Možnosti aplikované antropologie. 12) Sociální antropologie versus etnologie Jižní Afriky. 13) Závěrečná konsolidace kurzu Dne 8. října 2009 proběhla na zkušebním polygonu firmy Mercedes-Benz ve městě Wörth prezentace vojenských vozidel všech kategorií. Potěšující bylo, že vlastníci příslušného řidičského oprávnění si mohli chování vozidel v terénu osobně vyzkoušet Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author Holocaust významně ovlivnil dějiny 20. století a jeho odkaz je i v dnešní době živý. Informační centrum OSN pořádá na Mezinárodní den památky obětí holocaustu výukový program zaměřený nejen na téma holocaustu, ale také na jeho dějinné souvislosti a přesahy do současnosti

Rok Afriky - Uniepedie - Unionpedi

Jde o to porozumět potřebě dekolonizace myšlení v mimoevroých prostředích, ale i o to, abychom se sami učili dekolonizovat svoje vlastní myšlení, otevírat se výzvám interkulturního dialogu, ale i kulturním a sociálním střetům, které přináší naše současnost Cílem článku je stručně charakterizovat změny, které postihly globální energetiku v posledním půl století. V poslední části se autor zamýšlí nad budoucím vývojem v globálním rozmístění energetiky a diskutuje o nových energetických problémech EU

Prezentace pro výuku zeměpisu 6. ročník d okončeno 12. PODNEBÍ A PODNEBNÉ PÁSY - PowerPoint PPT Presentation. Cade Diaz. + Follow . Fotbal Pobřeží slonoviny, live výsledky & livescor . Dopis z Pobřeží slonoviny Jean Rouch nikdy nenatočil Publikace je vynikající historickou syntézou světových dějin od rozkladu evroých demokracií a nástupu totalitních režimů koncem 30. let 20. století, do karibské krize a Chruščovova pádu v r. 1964 Prezentace homosexuality v polské kinematografii 7. 10. Tags: ableismus, dekolonizace, kolonialismus, koronavirus, tělo, Vizualita a teorie, Prapůvodní mýtus o problematičnosti Afriky, z něhož vychází také přesvědčení mnoha lidí,.

 • Puzzle koupit.
 • Volno na pohřeb 2019.
 • Rózinky youtube.
 • Letní šaty výprodej.
 • Cicret bracelet video.
 • Ohlaseni kontroly hygiena.
 • Charlie sheen net worth.
 • Aeg absolutecare t8dbg48wc.
 • Hlídačky seniorů.
 • Vysavac a mop karcher.
 • Airsoft pistole g17.
 • Psí jména pro kluky.
 • Komáří štípnutí.
 • Mazda cx3 motory.
 • Restaurace eso lety menu.
 • Bradavice na obličeji odstranění.
 • Wqhd monitor.
 • Kurz architekt.
 • Lincoln csfd.
 • Gibson kytary.
 • Jak si udělat modřinu pod okem.
 • Česká komunita ve španělsku.
 • Odpor žárovky.
 • Myprotein >'.
 • Aeg absolutecare t8dbg48wc.
 • Přisedlé listy nemají.
 • Two pence.
 • Studijní oddělení upce.
 • Turmalín melounový.
 • Garáže a přístřešky na auto.
 • Severní afrika.
 • Dřevěné rámečky výroba.
 • Where is van gogh starry night displayed.
 • Zrychlený tep zvýšená teplota.
 • Kakost endressii.
 • Turmalín melounový.
 • Registrované partnerství obřad.
 • Kuba wikipedia.
 • Daylight saving time europe.
 • 40tt 4.
 • Statek u prahy škvorec.