Home

Oddělování složek směsí pracovní list

Oddělování složek směsí - Digitální učební materiály RV

Pracovní list č. 4 Oddělování složek ze směsí Většina látek jsou směsi. Proto oddělování jednotlivých složek ze směsí je běžná činnost nejen v chemii, ale i v domácnosti. Existuje několik metod, jak oddělit složky ze směsi. Zvolení správné me-tody závisí na tom, zda máme směs stejnorodou nebo různorodou Prezentace o různých způsobech oddělování jednotlivých složek ze směsí. HÁJKOVÁ, Jarmila. Oddělování složek směsí. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 22

DUMY.CZ Materiál Test - Oddělování složek směsí

 1. PRACOVNÍ LIST - ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ ŘEŠENÍ Vypracování: 1. Vypiš základní metody oddělování směsí. - filtrace, destilace, usazování (sedimentace), odstřeďování, krystalizace, extrakce (vyluhování) 2. Které metody jsou založeny na vzájemné nerozpustnosti složek? - filtrace, usazování, odstřeďování 3
 2. PRACOVNÍ LIST. Název pracovního listu. Metody oddělování složek směsi. Vyberte vhodné metody pro oddělování složek z následujících směsí a stručně je popište: popílek a prach ze vzduchu. železné piliny, ethanol, voda metoda oddělování složek směsi použitelná v případě, kdy má složka schopnost.
 3. Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92756; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Test - Oddělování složek směsí. DUM číslo 53313. Nová.
 4. Metody k oddělování složek ze směsí Usazování Používá se k oddělování vzájemně nerozpuštěných složek různorodých směsí (suspenze, emulze), které mají odlišnou hustotu (např. křída a voda, olej a voda, při těžbě ropy se v usazovacích nádržích odděluje ropa od vody a písku td.). Odstřeďován
 5. Oddělování složek směsi - powerpoint 2003 - powerpoint 2007 (10_Ch8_multi) Pracovní listy Laboratorní práce - flitrace, destilace - word 2007 - pdf (05_Ch8_doc
 6. Oddělování složek směsí Anotace: Pracovní list určený pro laboratorní práci, při které si žáci prakticky vyzkoušejí oddělit složky směsi pomocí filtrace a chromatografie

Oddělování složek ze směsí - Tiscali

Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92768; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Oddělování složek směsí. DUM číslo 139778. Nová. Směsi - druhy, oddělování složek 1. Uveďte příklady směsí používaných v domácnosti. 2. Doplňte následující tabulku: směs složka složka složka, ropa sklo mlha bronz ocet 3. Proč světlo reflektorů aut je v mlze rozptýlené? 4. Jaký druh směsí jsou lepidla nebo barvy používané v domácnosti? 5

Směsi - ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovic

 1. Metody oddělování složek směsí. Pracovní list pro žáka k tématu Metody oddělování složek směsí obsahuje pětici různorodých aktivit, které vycházejí z poznámek v tabulce. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci. Mgr. David Mánek, publikováno 24.5.2011 14:48, zhlédnuto 12003×, hodnocení
 2. Pracovní list pro žáka k tématu Metody oddělování složek směsí obsahuje pětici různorodých aktivit, které vycházejí z poznámek v tabulce. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci. Očekávaný výstup: navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi Metody OSS - pl.doc Metody OSS.
 3. Modul chemie Směsi: Druhy a dělení směsí Pracovní list č.2 1. Druhy směsí složek směsi Příklad směsi filtrace usazování odstřeďování chromatografie 4. Vyberte a zakroužkujte směs, která jde dělit
 4. Oddělování složek směsí Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší

Výukový materiál zpracovaný v rámci projekt

Oddělování složek ze směsí (pokračování, učebnice str. 16 - 19) Procvičování - principy a příklady metod - usazování, filtrace. Nové učivo. Destilace (uč. str. 18), VIDEO zde (Od 7. min.) oddělování složky (složek) ze stejnorodé směsi; vlastnost - rozdílná teplota varu, nejdříve se vypaří složka s. ZPŮSOBY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ - pracovní list pro tercii (učebnice str.28 - 32- přečíst text) 1)Usazování (dekantace) - rozdělování suspenze a emulze ( v dělící nálevce podle rozdílné hustoty) - str. 2

oddělování složek směsí, chápe jejich princip a umí je aplikovat do běžného života • Klíčová slova: směs, složky směsi, směs stejnorodá, různorodá, roztok, filtrace, destilace. Metodické poznámky • Jednotlivé snímky jsou doplněny animacemi, které umožňují učitel Milí žáci 8.A a 8.C, pomocí přiloženého pracovního listu si zopakujte druhy směsí, metody oddělování směsí a hmotnostní zlomek. Písemku píšeme 29.10. Hodně štěstí. ZŠ Pardubice - Studánka - Pracovní list - Směsi. Přihlášení Pošta pro zaměstnance. Naše škola.

Třídění směsí a složení roztoků - vypracovala Mgr. Alena Havranová. Základní pojmy: Suspenze, emulze, pěna, aerosol, dým, mlha, nasycený a nenasycený roztok. Metody oddělování složek směsí - vypracovala Mgr. Alena Havranová Pracovní list - Kyseliny, hydroxidy, pH-názvosloví, vypracovala Mgr. Alena Havranová. Číst poznámky k učivu Metody zkoumání v chemii v poznámkovém sešite a v učebnici na straně 7 - 11. V pracovním sešitě si opět projděte cvičení 7, 8 / str. 14. Učíte se na písemnou práci!!! Vypracujte si v rámci domácí přípravy pracovní list, ke kontrole pošlete do středy 21.10. do 8.45 hodin na můj e-mail.Na e-maily s pracovním listem Vám nebudu odpovídat, ve. Uvědomit si rozdíl mezi roztokem a směsí látek. vlastnosti látek (rozpustnost), směsi a roztoky, oddělování složek směsí (usazování, filtrování) Učivo RVP GV Biologie: Fyziologie živočichů a biologie člověka- biomembrány, filtrace krve ( owmanův váček Pracovní list je doplněn obrázky, které znázorňují. je způsob oddělení složek směsi na principu rozdílného bodu varu. je způsob oddělení složek směsi Emulze. je oddělení složek směsi s rozdílnou hustotou. Sublimace je: změna kapalného skupenství na pevné. nic se nemění. změna pevného skupenství na plynné. Alkohol nebo pohonné hmoty můžeme získat díky: Usazování. a) PL Třídění směsí a oddělování složek ze směsí, zadaný při on-line hodině 10. 11., naleznete na Teams - Chemie. Termín odevzdání 16. 11. do 15 h. Neplatí pro Lukáše Michaličku, který má splněno. b) PL Směsi - příprava na test, naleznete na Teams - Chemie. Termín odevzdání 20. 11. do 15 h

Očekávaný výstup: navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi Extrakce - pracovní list.doc. PRŮŠOVÁ, Kateřina. Laboratorní práce - extrakce. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 12. 04. 2011, [cit. 2013-01-30] 1. Metody oddělování složek směsí . 2. Metody oddělování složek směsí . 3. Acidobazické reakce. 4. Redoxní reakce. 5. Kinetika chemických reakcí Pracovní list č. 1. Metody oddělování složek směsí. Úkol č. 1: Krystalizace skalice modré. a) volná krystalizace. b) krystalizace vyvolaná změnou složení rozpouštědla.

Ict2-CH-17 Vypracovala:Mgr. Jitka Šťastná Pracovní list - oddělování složek směsí (řešení) 1) Doplň tabulku: 2) Pojmenuj jednotlivé části aparatury Pracovní list: Dělení směsí V této laboratorní úloze bude vašim úkolem seznámit se s jednou z metod dělení směsí. Abyste zjistili o jakou metodu se jedná, otočte si nejprve pracovní list na druhou stranu a pokuste se vyluštit křížovku Pracovní list pro pedagoga Název: Metody oddělování jednotlivých složek směsi a) Úkol Odděl jednotlivé složky směsi na základě fyzikálně-chemických metod. b) Výklad Jednotlivé složky směsi lze od sebe oddělit pomocí fyzikálně-chemických metod. Tyto metody využívají odlišných vlastností daných látek Oddělování složek dvousložkových směsí Author: Jarmila Hatková Last modified by: Jarmila Hatková Created Date: 11/13/2010 2:21:00 PM Other titles: Oddělování složek dvousložkových směsí

ZPŮSOBY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ - pracovní list pro tercii (učebnice str.28 - 32- přečíst text) 1)Usazování (dekantace) - rozdělování suspenze a emulze ( v dělící nálevce podle rozdílné hustoty) - str. 2 Elektrolýza - pracovní list; Dějiny chemie; Elektrolýza; KUFR - prvky; Chemické DOMINO - prvky; Značky a názvy prvků - Nekovy a polokovy; Metody oddělování složek směsí; Opakování - dvouprvkové sloučeniny; Atom I - Protonové a nukleonové číslo; Opakování - Směsi; Druhy směsí; Opakujeme - Atomy a molekul Pracovní list č.5. Ahoj osmáci - v prezentaci opakuj, co už známe a podle pokynů vypracuj pracovní list č.5 Ch 8 Metody oddělování složek směsí . chemie 9. ročník - Karel Kovář . 23.11. 9.Ch prac.list kyseliny. 16.11. 9. 22 pracovní list Látka a t ěleso, vlastnosti látek k prezentaci 2 23 pracovní list Sm ěsi, odd ělování složek sm ěsí k prezentacím 3,4 24 pracovní list Roztok, složení roztok ů k prezentaci

Ch_8 - webzdarm

Metody oddělování složek směsí. Pracovní list pro žáka k tématu Metody oddělování složek směsí obsahuje pětici různorodých aktivit, které vycházejí z poznámek v tabulce. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci. Mgr. David Mánek, publikováno 24.5.2011 14:48, zhlédnuto 10664×, hodnocení Učivo chemie na období 2.-6.11. 1. Téma: Oddělování složek směsí (on-line hodina v pondělí 2.11. od 11:35 do 12:20)Pusťte si prezentaci; Zápis naleznete ZDE; Zapište si na zadní stranu sešitu další prvky, prvky se naučte; 2 2. název metody oddělování složek směsí, založené na různých teplotách varu 3. název metody, kdy oddělujeme složky díky jisté fyzikální síle 4. název směsi pevné látky nerozpuštěné v kapalině 5. jiný název pro látky jedovaté pro lidský organismus 6

Očekávaný výstup: Žáci se orientují v oddělování složek směsi. Klíčová slova: destilace, filtrace, usazování, krystalizace, sublimace. Druh učebního materiálu: interaktivní prezentace,pracovní list Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Vojtková. Dostupné z . www. zsmilovice.c Pracovní list Předmět: chemie Ročník: osmý Opakování vzdělávacího celku: Metody oddělování složek směsí 1. Do tabulky doplňte metodu oddělování následujících složek směsí: Směs písku a vody FILTRACE Směs vody a vařených špaget FILTRACE Olej z rostlinných semen EXTRAKCE Popílek ze vzduchu FILTRAC proces oddělování složek směsi na základě jejich rozdílné rozpustnosti v určitém rozpouštědle, oddělovaná složka se na rozdíl od ostatních složek směsi v rozpouštědle rozpustí a následně se z roztoku získá odpařením rozpouštědla; můžeme tak rozdělit např. barviva z rostlin

Kyseliny a zásady - pracovní list

Pracovní list: Směsi 1 . různorodé 6. obsahují dvě a více složek . Výraz emulze pochází z řeckého . emulgeo, tj dojím, protože jednou z prvních prozkoumaných emulzí bylo mléko. 5. dým, mlha, kouř patří do skupiny směsí . změna skupenství z plynného na kapalné . 7. jiný název pro stejnorodou směs . 8. Směsi - Oddělování složek směsí Očekávaný výstup Navrhne postupy a provede oddělování složek směsí o známém složení. Vyjmenuje pomůcky a popíše aparatury pro provádění jednotlivých metod oddělování složek ze směsí. Anotace. Pracovní list pro žáky slouží jako laboratorní protokol Oddělování složek směsí 4. 'oplňte chybějící slova v následujícím textu o oddělování složek směsí. Vypařování (krystalizace) Pevná látka může být oddělena od roztoku odpařením rozpouštědla. (NaCl z vody) Filtrac Oddělování složek směsí, voda, vzduch. Štítky: Chemie; Datum konání: 20.10.2020. Zdravím všechny z 8.H. Posílám dokončení výpisků do sešitů. Posílám také stránky z učebnice. Přečtěte si vše co jsem poslal a zpracujte odpovědi na otázky. To je zatím vše z chemie na distanční výuku. Pracovní listy. Domácí výuka chemie pro 8. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko

Téma: Oddělování složek směsí; Ve složce úkoly CH8 je vypracovaný zápis učiva - Oddělování složek směsí. Přepsat zápis do sešitu podle návodu, ofotit a poslat mi do neděle 8.11.20 do 15. hodiny. Je nutné mít zápis před pondělní hodinou 9.11., se zápisem budeme pracovat. Anglický jazy Vaše pozice: Educoland >> Chemie >> Novinky z oboru >> Oddělování složek ze směsí - PPT Český jazyk a literatura. Novinky z oboru. Nové metody. Výměna zkušeností . Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ Pracovní listy. Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.

Video: Oddělování složek směsi - Chemie a chemické pokus

DUMY.CZ Materiál Oddělování složek směsí

Základní laboratorní metody (oddělování složek směsí) Biologie - kvasinky Předpokládané výsledky výuky Žák: pracovní list pro žáka učební text ukázky surovin pro výrobu piva poster s výrobními fázemi piva etikety z obalů piva Při oddělování složek směsí. Při oddělování složek směsí se uplatňuje několik doporučených metod, z nichž mnohé jsou používány i ve zcela běžném zivotě mimo chemickou laboratoř Pracovní list - opakování základů chemie pro 9. ročník - metody oddělování složek směsí, atom, PSP, skupenství Jméno: _____ Třída: _____ 1. Vyjmenuj základní metody oddělování složek směsí: 2. Nakresli schéma filtrace, obrázek popiš. Uveď příklady využití filtrace v průmysl ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Vašim úkolem je zapsat si krátké poznámky o oddělování jednotlivých složek směsí a v knížce na straně 28 -32 se pokusit pochopit druhy směsí které můžeme danou metodou oddělovat a princip metody. Usazování - vzájemně nerozpuštěné složky směsí, které mají odlišnou hustot ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ PaedDr. Ivana Töpferová St řední pr ůmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlí čkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUK

Chemie - Metodický portál RVP

prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi. Časová dotace: 45 minut Pomůcky: čaj, voda, ovesné vločky, hrozinky, mléko, tužka, PC a připojení k internetu nebo učebnice chemie Anotace: List obsahuje rozdělení směsí podle velikosti části Filtrace je jednou ze základních metod používaných k oddělování složek ze směsí. Mezi další patří krystalizace, sedimentace, destilace a odpařování. Všechny tyto metody jsou ve výrobku popsány textově i pomocí obrázků s označením pomůcek a laboratorního skla, které jsou při konkrétní metodě potřebné k.

Laboratorní práce - oddělování složek směsí - filtrace: 8. Laboratorní práce - oddělování složek směsí - destilace, krystalizace: 9. Voda: 10. Atomy a prvky 15. Pracovní list - názvosloví - kyseliny, porovnávání vlastností kyseliny sírové a kyseliny dusičné; kyselina uhličitá, siřičitá, chlorná. Pracovní sešit - vyplnit cvičení 5 a 8 na straně 37. Pracovní list - vydán ve škole - poměr mezi větami hlavními (využijte zapůjčený přehled) Pracovní list - vydán ve škole - pravopis. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript pracovní list + motivační úvod k tématu měření pH, stupnice pH Oblast 2 ORGANICKÉ SLOUČENINY 1 EUPES-Vol_15 Ch ropa 9 prezentace pro seznámení s tématem 2 EUPES-Vol_16 Ch modelování molekul 9Psl skupinová práce na téma oddělování složek směsí - modelování moleku 2) PL 4 Oddělování složek ze směsí - vypracovaný. Pokud se otevřou školy 30. 11., nebudu po vás chtít posílat ke kontrole PL 3 Stejnorodé směsi, ale po návratu do školy si vyberu kompletní portfolio s PL od začátku školního roku. Takže na jeho vedení zapracujte, kdo máte špatné svědomí v zakládání PL do portfolia

Metody oddělování složek směsí - Školáci

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful Pracovní postup aktivity Aktivita je prováděna v rámci laboratorního cvičení z chemie v kvartě gymnázia ( 9. ročník ZŠ). Návaznost je na téma Typy směsí a oddělování složek ze směsí a také Základní laboratorní technika. Část 1. 1. Studenti pracují ve čtyřech skupinách

Oddělování složek směsí

Návaznost je na téma Typy směsí a oddělování složek ze směsí a také Základní laboratorní technika. Část 1. 1. Studenti pracují ve čtyřech skupinách. Nejdříve hledají deset kartiček - slovíček, které jsou rozmístěny po třídě Extrakce. Extrakce je separační metoda, při které přechází složka ze směsi látek v kapalné či tuhé fázi do jiné kapalné fáze. Na rozdíl od destilace, krystalizace a sublimace je extrakce velmi výhodná pro izolaci tepelně nestálých látek, protože se může provádět i za laboratorní teploty nebo za chladu

Vyřeš pracovní list - značky prvků Pracovní list - značky prvků 1)Vyluštěte následující křížovku: prvek značky Na prvek značky Pt prvek značky Li prvek značky K prvek značky Hg J prvek značky Zn prvek značky Cu prvek značky Fe prvek značky Ca prvek značky Au prvek značky Pb

Chemie 30.11. - 4.12.2020 - Základní škola J. A ..

Lab. práce č. 4 - Oddělování složek směsí, příprava roztoků Lab. práce č. 5 - Extrakce esen. oleje za využití destilace vodní parou Obecná chemi Tento týden vypracujete pracovní list na téma směsi přes TEAMSy a přes zadání odešlete zpět. Nemusí se ukládat, vyplňujte online a samo se to ukládá. Pak odešlete zpět. Tento týden se budeme bavit o směsích a o způsobech oddělování směsí Zkuste si vyhledat co znamenají slova : filtrace, destilace, sublimace a.

Na hodinu si připravte pracovní list 1. i 2. část- viz. příloha - upevnění znalostí na téma směsi. O hodině prac. list zkontrolujeme , vysvětlíme a začneme probírat separační (oddělovací) metody. Zápis do sešitu máte v příloze - Zápis ODDĚLOVÁNÍ složek směsí - přepsat do sešitu. Na online hodinu: 1. Pracovní list vypracovat dle instrukcí. osob.zájm., dny v týdnu 21.10..docx Menu. Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny příspěvková organizace. Horní menu. Úvod 2020 17:08 Zpět na přehled Oddělování složek. tento týden se ještě budeme věnovat tématu Oddělování složek směsí. Pokud jste nebyli 24.9. ve škole, na stránkách níže najdete pracovní list. Bylo by ideální, kdybyste si ho vytiskli a pracovali s kopií. Úkol 1. Přečtěte si úvodní tabulku, do sešitů si vypište jednotlivé metody oddělování složek (je jich. Pracovní sešit může být alternativou k běžnému poznámkovému sešitu. Nabízí prostor pro poznámky k výkladu učitele a procvičuje probrané učivo přitažlivou formou zábavných úkolů. Sešitem prolínají domácí pokusy, doplňovací cvičení, rébusy, příloha k vystříhání apod Směsi pracovní list 2.pdf (288.74 kB) Věnovali jsme se oddělování složek směsí. Víme, co je usazování, kde v domácnosti využijeme odstřeďování a filtraci. Dokážeme popsat, jak probíhá destilace. Než se spolu znovu online uvidíme (v úterý 17. 11. 2020 v 10:00), mám pro vás ještě pár úkolů. Podívejte se.

 • Jak ohradit kompost.
 • Křída.
 • Levné oblečení praha.
 • Přehrávač hudby mp3.
 • Bzučák na dveře.
 • Snížený intelekt u dětí.
 • Super drbna 1x11.
 • Jak být klidný ve vztahu.
 • Vstupenky na audience u královny.
 • Lekání při usínání.
 • Skype for business id.
 • Čarodějky z east endu good witch.
 • Salla terrena.
 • Mango s tvarohem.
 • Duchovní filmy.
 • Věnování na voucher.
 • Komedie 2013.
 • Ewa farna lyrics.
 • Mast na lupenku s kortikoidy.
 • Protein nejlepší.
 • Dehet a nikotin.
 • Fjordy norsko.
 • Vlajky na auto tesco.
 • Magne b6 stress control.
 • Kam na humra v ostravě.
 • Černá koupelnová baterie.
 • Neurofibromatóza příznaky.
 • Ziegler nicholsova metoda.
 • Compute dpi from resolution.
 • Práva učitele.
 • Prodám kuřata.
 • Kulička obsah.
 • Čalamáda.
 • Zen praha.
 • Toyota camry xse.
 • Blephagel použití.
 • Libuše šafránková.
 • Čištění sedaček recenze.
 • Kuki zdarma.
 • Super drbna 1x11.
 • Nejmenší letadlo na světě.