Home

Bible kralická

Bible kralická. Bible svatá podle posledního vydání kralického (1613) přístupná pro studijní účely online a díky optimalizaci pro mobilní zařízení vhodná i do mobilu. Aplikace umožňuje také základní vyhledávání v Bibli. Církev Nový Život Památník Bible kralické. Adresa: Martinská 228. 675 73 Kralice nad Oslavou. tel.: +420 770 119 395. Otevírací doba a vstupné. Objekt na mapě. Památník Bible kralické se nachází v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578 - 1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna Bible Kralická: Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613. První český překlad z originálních jazyků kladoucí důraz na liturgické užití a vroucí zbožnost. NZ přeložil Jan Blahoslav 1564 Jednota bratrská a její tiskárna. Muzejní spolek v Kralicích. Bible - nejčtenější a nejrozšířenější kniha světa, má mezi všemi knihami nezastupitelné místo. Bible obsahuje celkem 66 knih, z toho 39 tvoří Starý zákona a 27 Nový zákon. Bible kralická představuje v plném slova smyslu vrchol české reformace Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání v letech 1579 - 1594 byla i mimořádným dílem knihařským. Teologové Jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český jazyk

Bible kralická - novyzivot

BIBLE KRALICKÁ je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání (1579-1594) byla i mimořádným dílem knihtiskařským. Teologové jednoty bratrské... Uložit ke srovnán Na těchto stránkách si můžete zdarma poslechnout či stáhnout namluvený Kralický text Písma svatého z roku 1613 opravený podle původních textů, tj. v revizi Jana Karafiáta z roku 1915. Nahrávky můžete volně používat a šířit za podmínky, že uvedete zdroj a nebudete je užívat ke komerčním účelům. V tuto chvíli jsou k dispozici 4 knihy Starého zákona. Bible leskovecko-drážďanská (1360) či Bible olomoucká a Bible třeboňská. Nejvýznamnějším a nejznámějším českým překladem je Bible kralická (Šestidílka, 1579 - 1594 , poslední revize z roku 1613 ), první český překlad z původních jazyků Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání (1579-1594) byla i mimořádným dílem knihtiskařským. Teologové jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český jazyk

Žalm 62 Bible Kralická 1 Přednímu z kantorů Jedutunovi, žalm Davidův. 2 Vždy předce k Bohu má se mlčelivě duše má, od něhoť jest spasení mé. 3 Vždyť předce on jest skála má, mé spasení, vysoký hrad můj, nepohnuť se škodlivě. 4 Až dokud zlé obmýšleti budete proti člověku? Všickni vy zahubeni budete, jako zed navážená a stěna nachýlená jste. 5 Však nic. Bible kralická. Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo český jazyk a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady. Toto nové vydání v praktické velikosti současně za..

Webové stránky Bible kralické. Zveme vás na Den tiskařů, který se uskuteční v sobotu 12. září 2015 Bible kralická a její tiskaři. Maureska s karafiátem a iniciálami ZS. Jedná se o emblém a monogram tiskaře Zachariáše Solína. Bible kralické, 1596. Prvním kralickým tiskařem byl Zachariáš Solín, původně laik, od roku 1581 kněz. Jeho působení lze doložit podle jím používaného emblému - karafiátu - již v. The Bible of Kralice, also called the Kralice Bible (Czech: Bible kralická), was the first complete translation of the Bible from the original languages into the Czech language.Translated by the Unity of the Brethren and printed in the town of Kralice nad Oslavou, the first edition had six volumes and was published between 1579 and 1593.The third edition, from 1613, is classic and till this. Bible kralická Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo český jazyk a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady. Toto nové vydání je díky většímu formátu lépe čitelné HTML generated with Haiola by eBible.org 27 Jul 2020 from source files dated 25 Jan 2020Haiola by eBible.org 27 Jul 2020 from source files dated 25 Jan 202

Pod ochranou Žerotínů (Bible kralická) - YouTube

K nejvýznamnějším českým překladům nepochybně patří Bible kralická (1579-1594) z protestantského prostředí a Bible svatováclavská (1677-1715) z prostředí katolického. Oba překlady byly velmi oblíbené a dlouho používané. Jejich jazyk však byl již pro čtenáře 20. století stále vzdálenější Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání v letech 1579 - 1594 byla i mimořádným dílem knihařským. Teologové Jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český j Kralická bible byla první česká bible, která dělila kapitoly na verše. Další z novověkých českých překladů bible vznikl pod taktovkou jezuitů. Jejich Bible svatováclavská z let 1677 - 1715 se poté stala oficiální biblí v českých zemích monarchie BIBLE KRALICKÁ je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání (1579-1594) byla i mimořádným dílem knihtiskařským. Teologové jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český jazyk

MZM - Památník Bible kralick

Bible kralická - luxus (kůže + krabička) | Dům Bible

BKR Bible Bible Kralická 1613 YouVersio

 1. Klasický překlad bible kralické, tato kniha by neměla chybět v knihovně nikoho, kdo to myslí se studiem bible vážně, pro někoho může být trochu složité se přizpůsobit použitému staročeskému jazyku, použitým slovům, či složení vět, ale to již ke klasické bibli kralické patří a má to své kouzlo
 2. BIBLE KRALICKÁ - STARÝ ZÁKON Genesis 1 1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. 3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 4 A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy
Bible kralická (šestidílná) - faksimile původního vydání

Bible kralická z roku 1615 Dnes je zde Památník Bible kralické, který byl otevřený 28. září 1969 a funguje dodnes. V Památníku je k vidění stálá expozice díla tiskařů Jednoty bratrské a expozice věnována nejslavnějšímu a nejvzdělanějšímu českému Honzovi, Janu Amosu Komenskému. Více o tiskárně bible >> Bible kralická. Již v sedmdesátých letech 16. století se tiskárna za svého působení v Ivančicích připravovala na vydání velkého díla Jednoty bratrské - překladu Starého zákona z hebrejštiny a řečtiny. Působiště tiskárny, utajované označením insula hortensi (ostrov zahrad), se však stávalo veřejným tajemstvím a. Bible Kralická - Česká bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské (ne katolická církev). Český studijní překlad (ČSP) - Jeden z moderních českých překladů Bible

Národní klenot Bible kralická

Kniha Kapitoly První Kniha Mojžíšova 50 Druhá Kniha Mojžíšova 40 Třetí Kniha Mojžíšova 27 Čtvrtá Kniha Mojžíšova 36 Pátá Kniha Mojžíšova 34 Kniha Jozue 24 Kniha Soudců 21 Kniha Rut 4 První Kniha Samuelova 31 Druhá Kniha Samuelova 24 První Kniha Královská 22 Druhá Kniha Královská 25 První Kniha Paralipomenon 29 Druhá Kniha Paralipomenon 36 Pokračování. Bible Kralická; Bible 21; Další překlady v pdf momentálně nemáme k dispozici. Pokud byste o nich věděli, kontaktujte nás prosím. Jinak další české překlady lze samozřejmě číst on-line např. na www.bibleserver.com. Bible 21 - Audio nahrávka Nového zákona: kvalitní - 128 kbit/s; dobrá - 96 kbit/s; rozumná - 80.

© 2001-2020 Evangnet, z. s., Návršní 18, 140 00 Praha 4 Bankovní spojení: 2300943966/201 Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání v letech 1579 - 1594 byla i mimořádným dílem knihařským.Teologové Jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český jazyk.Při své práci vycházeli z původních textů Bible kralická - Mt 18. Zadejte biblický oddíl (): Mt 18,1 V ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest větší v království nebeském? Konkordancie (kral.) Mk 9,33.34; L 9,46; 22,24; Mt 15,19.

Bible kralická V roce 1593 bylo v bratrské tiskárně v Kralicích na Moravě vytištěno první vydání bratrského překladu bible v rozsahu šesti dílů, které se od té doby nazývá Bible kralická , někdy také Šestidílka . Původní název zněl Bible svatá nebo Bible česká Bible kralická ; Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání v letech 1579 - 1594 byla i mimořádným dílem knihařským. Teologové Jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro. 425.výr. prvního vydání Kralické Bible Ag 900/1000, 13g, Z.Fojtů. Pokud máte ke zboží 2004 - 200Kč - Bible Kralická libovolné dotazy neváhejte nás kontaktovat . K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné parametry Kralická bible i Bible kralická. Podobné: a. apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible ) n. nový; Nový rok (svátek 1. ledna); Nový svět (Amerika); Nový zákon (část bible ); Nový Zéland; Nová Guinea [gví-] s. starý, 2. st. starší; Staré Město (pražská čtvrť), Staré Město pražské; Starý zákon (část bible

Bible kralická Dům Bible - Česká biblická společnost

Bible kralická; Bible - kniha knih Úvod . Ještě před dokončením Bible kralické - šestidílné (1579 - 94) viděli bratří, že pro praktickou potřebu bude nutno vydat levnější bibli v menším formátu a v jednom svazku. Tak došlo k vydání jednodílné Bible kralické roku 1596 Bible kralická je českou tištěnou biblí, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly jihomoravské Kralice

Bible kralická - Vyhledávání na Heureka

Kupte knihu Bible kralická s 21 % slevou za 537 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů Lees Genesis 16 in de 'Bible kralická' vertaling English 中文 čeština français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Sri, Српски Español svenska Tagalog isiZul Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. Století a ve svém původním vydání (1579 - 1594) byla i mimořádným dílem knihařským. Teologové Jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český jazyk

Vítejte - Audio Bible Kralick

 1. Ga 3,1 Ó nemoudří Galatští, kdo vás tak zmámil, abyste nebyli povolni pravdě, kterýmž před očima Ježíš Kristus prvé byl vypsán, a mezi vámi ukřižován? Ga 3,2 Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, z skutků-li zákona Ducha jste přijali, čili z slyšení víry? Ga 3,3 Tak nemoudří jste?Počavše Duchem, nyní tělem konáte
 2. Koupit Koupit eknihu. Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo český jazyk a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady
 3. Bible kralická (Ottova Světová knihovna) Kup teď 120 Kč s dopravou 190 Kč . local_offer . Čtení z Biblí kralické - Olbracht Ivan . Kup teď 49 Kč s dopravou 129 Kč . local_offer . Bible - Biblí svatá dle kralického vydání z r. 1613 - New York London
 4. • Czech Bible (Kralická) (Česká Bible) Vlastnosti: • Starý a Nový zákon • Off-line přístup ke všem složkám aplikace • High splnitelný SQLite databázový stroj spočívá v základě aplikace • Widget Daily Bible Verse • Stručný popis pro každou knihu Bible • Bold písmo pro vlastní jména • Podpora Fonts.
 5. Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání v letech 1579 - 1594 byla i mimořádným dílem knihařským.Teologové Jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český jazyk. Při své práci vycházeli z původních textů a podařilo.

Bible kralická bez poznámek je známa mnoha generacím čtenářů. První vydání Bible kralické však bylo šestidílné a vynikalo rozsáhlým výkladovým a poznámkovým aparátem. Ten byl dosud pro většinu čtenářů neznámý a nedostupný, přestože je v něm uloženo mimořádné historické, bohemistické i teologické dědictví Bible kralická je dodnes považována za vrcholné dílo soudobého knihtisku. Emigranti z řad jednoty bratrské si ji s sebou odnášeli do exilu, kde se stala podkladem pro zahraniční vydání českých biblí v 18. století (např. bible hallská, bratislavská)

Bible - Wikipedi

Bible kralická - hvězda první velikosti. O uplynulém víkendu proběhly v Kralicích nad Oslavou slavnosti 400 let od posledního autentického vydání Bible kralické (1613) - české tištěné bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské Leggi Matouš 5 - 'Bible kralická' traduzione e Nebeské město (Krejza překlad) #140 English 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch 日本語 한국어 português Pyccĸий Sri, Српски Español svenska Tagalog isiZul Epištola S. Judy. 2012 - 2020 Bible Kralická a Ekumenick

Bibleshop, Dům Bible, Česká biblická společnost, Bible

Bible kralická šestidílná První kompletní vydání s původními poznámkami Moderní, dobře čitelná sazba Luxusní verze Pevná vazba, pravá kůže, dvoubarevný tisk, orientační výřezy, stříbrná ořízka. Parametry a specifikace Porovnat. Počet stran. Nová Bible kralická: Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou. Ekumenický překlad: Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou. Bible kralická (1613): Bezbožný dělá dílo falešné, ale kdož rozsívá spravedlnost, má mzdu jistou 1 Potom jsem viděl čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. 2 A viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, majícího pečet Boha živého. Kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděly, jimž dáno, aby škodili zemi a moři, 3 Řka: Neškoďte zemi. Czech Kralická Bible 1613 The Holy Bible in the Czech language from the last Kralická edition of 1613. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. —John 3:1 Bible kralická, Biblický kvíz, Bible Quiz, Knihy Bible. Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou. L 10,2: Bible kralick á: Bible Quiz: Knihy Bible: Online: Biblický.

Bible kralická | Naše reformaceNárodní knihovna vystaví Bibli kralickou, zájemce provedeBible – Wikipedie

Bible kralická Kralice Bible. Anotace: Diplomová práce se zabývá kulturně-historickým kontextem vzniku Bible kralické a samotným životem této památky. Čtenáře seznámí nejen s dobou, ve které Bible kralická vznikala, ale také se zaměří na tvůrce Bible kralické, Jednotu bratrskou. Diplomová práce se také zabývá. Bible kralická. JUBILEUM BIBLE KRALICKÉ 1613. Letos uplyne 400 let od posledního vydání Bible kralické. Rok 1613 byl ovšem jen poslední veřejně známou událostí procesu, který trval přes 30 let. Tehdy v Kralicích na západní Moravě vznikalo monumentální dílo, jehož význam pro církevní i obecné kulturní dějiny nelze. Bible kralická bez poznámek je známa mnoha generacím čtenářů. První vydání Bible kralické však bylo šestidílné a vynikalo rozsáhlým výkladovým a poznámkovým aparátem. Ten byl dosud pro většinu čtenářů.. 1 980 Kč . Bible kralická šestidílná (1212) BIBLE KRALICKÁ je vrcholným překladatelským dílem 16. Kralická bible (1579 - 1593) V roce 1593 (některé prameny uvádějí i rok 1594) bylo Novým zákonem ukončeno první kompletní české vydání biblických knih dnes nazývané Kralická bible podle obce Kralice u Náměště nad Oslavou, kde knihy vznikly a byly vytištěny

Bible kralická. 1,8 tis. To se mi líbí. www.ceskestudny.c BIBLE KRALICKÁ V DOBÁCH EXILU A NA ZAČÁTKU NÁRODNÍHO OBROZENÍ (17. A 18. STOLETÍ) Dopiš do mapy názvy lokalit, kde byla v 18. a 19. století tištěna Bible kralická PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA: Kapitola 1. 1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami Popis produktu Bible kralická: Bible kralická Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo český jazyk a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady

Leviatan – Wikipedie

Bible kralická Text dotazu. Dotaz od čtenáře: Máte prosím k nahlédnutí vydání Bible kralické z roku 1915 , v překladatelské úpravě Jana Karafiáta? Vyšlo to v roce 1915 v britské biblické společnosti v Londýně a k nám se to fyzicky asi dostalo až po válce. Je to veliká ostuda českého národa Vrcholem byla Bible kralická. Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, foto: palickap, CC BY 3.0 Unported Je oproti jiným Biblím významná tím, že Čeští bratři tu Bibli přeložili z původních originálních jazyků, kde převládala řečtina a hebrejština Bible kralická -- zlatá ořízka ; Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání v letech 1579 - 1594 byla i mimořádným dílem knihařským. Teologové Jednoty bratrské.

Bible kralická 1613-2013 Výstava ke 400. výročí posledního předbělohorského vydání Bible kralické je dosud nejucelenější výstavou k tomuto tématu, představující i nejnovější vědecké poznatky. Od 12. září. kniha Pozvánka - Tisková zpráva -. Po celé 17. a 18. století však Bible kralická představovala pro Čechy bez rozdílu vyznání vzor jejich jazyka a hluboce ovlivnila náboženský i literární život našich buditelů. Velkého ohlasu dosáhla i v zahraničí, nejen na Slovensku, ale také v německých zemích, kde na její tradici navázala tzv bible kralickÁ. bible kralickÁ je vrcholnÝm pŘekladatelskÝm dÍlem 16. stoletÍ a ve svÉm pŮvodnÍm vydÁnÍ (1579 - 1594) byla i mimoŘÁdnÝm dÍlem knihaŘskÝm. * teologovÉ jednoty bratrskÉ jedineČnÝm zpŮsobem skloubili svou hlubokou zboŽnost, odvahu pro novÉ tlumoČenÍ biblickÉ zvĚsti a vynikajÍcÍ cit pro ČeskÝ jazyk Bible kralická. 1.8K likes. www.ceskestudny.cz. Studenti Střední Živnostenské školy, budova Komenského, se zúčastnili propagační a vzdělávací kampaně Husovy stopy, pod vedením p. učitelky Bartuškové

Bible kralická: Okolnosti a důvody vzniku. délka videa 02:28. Výklad okolností a důvodů vzniku Bible kralické a význam Jana Blahoslava coby představitele Jednoty bratrské pro tento překlad Bible Bible kralická (pevná vazba) Písmo svaté Starého a Nového zákona. Podle posledního vydání kralického z roku 1613. Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání v letech 1579 - 1594 byla i mimořádným dílem knihařským BIBLE KRALICKÁ. Posted on 12.9.2013 by jakub martinu. Promluva při příležitosti 400 výročí BKR. 12. 9. 2013 Kino Oko Šumper Výstava ke čtyřstému výročí posledního předbělohorského vydání Bible kralické je dosud nejucelenější výstavou k tomuto tématu, představující i nejnovější vědecké poznatky. Seznamuje s dějinami kralického překladu od jeho vzniku až do současnosti a přibližuje, proč se Bible kralická stala jedním z klenotů národní kultury Bible kralická a česká literatura: Název česky: Bible kralická a česká literatura: Název anglicky: The Kralice Bible and Czech literature: Autoři: BOČKOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí). Vydání: Vyd. 1. Brno, Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické, od s. 127-134, 8 s. 2013. Nakladatel.

 • Rajče oblíbená 400300.
 • Leifheit clean twist extra soft xl.
 • I/68.
 • Čelní nakladač metal technik.
 • Těhotenský pás materna.
 • Swing styl.
 • Akupunktura zlín.
 • Sony xperia alza.
 • Deska stolu bílá.
 • Krkovicka na cibuli a cesnaku.
 • Snídaně šampionů film.
 • Free beta hcg hodnoty.
 • Ulovdomov.
 • Hyperlipidémie wikipedia.
 • Aerosmith cryin lyrics.
 • Trestný čin podvodu promlčení.
 • Midi keyboard.
 • Musí mít nevěsta závoj.
 • Jak dlouho trva ryma u kojence.
 • Hroznýš druhy.
 • Zš zásmuky.
 • Koutový hranol.
 • Jak se zbavit celulitidy cvičením.
 • Segregace usa.
 • Co je to preambule.
 • Kamenné plugy.
 • Martin solveig ft alma.
 • Vlajky na auto tesco.
 • Orteza pres kalhoty.
 • Přisedlé listy nemají.
 • Bílina noviny.
 • Android sms restore.
 • Brániční kýla latinsky.
 • Adwords počet znaků.
 • Toyota hilux 2011.
 • Karel greif.
 • Nastřelování naušnic olomouc.
 • Jak dlouho se da zit s chopn.
 • Spárovací hmota do sprchového koutu.
 • Vratné a nevratné lahve.
 • Rubikova kostka 2x2x2 online.